Трудноподвижни лица

Автобусен транспорт
ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРУДНОПОДВИЖНИ ЛИЦА

• Бургас - Ева Георгиева Гочева +359 56 831 431

Железопътен транспорт

ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРУДНОПОДВИЖНИ ЛИЦА

по информация на БДЖ

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност с железопътен транспорт се извършва по направленията:
• София – Бургас – София през Пловдив (бърз влак със задължителна резервация № 8611 и бърз влак със задължителна резервация № 8614 - „Слънчев бряг”)
• София – Варна – София през Горна Оряховица (бърз влак със задължителна резервация № 2611 и бърз влак със задължителна резервация № 2610 - „Златни пясъци”)
• София – Горна Оряховица – София (бърз влак със задължителна резервация № 2641 и бърз влак със задължителна резервация № 2640 - „Янтра”)
• София – Ямбол – София през Пловдив (бърз влак със задължителна резервация № 8641 и бърз влак със задължителна резервация № 8640 - „Диана”)
• София – Русе – София през Горна Оряховица (бърз влак № 4612 и бърз влак № 4611)

В съставите на тези влакове са включени специализирани вагони с обособени места за лица, придвижващи се с инвалидни колички и техните придружители. Във вагоните има изградени санитарни възли, отговарящи на международните стандарти.

Транспортно обслужване на лица с намалена подвижност се извършва чрез гаровите служби на БЧК в железопътните гари :
жп гара София
жп гара Пловдив
жп гара Стара Загора
жп гара Бургас
жп гара Варна
както и чрез гишетата „Информация” в железопътните гари :
жп гара Плевен
жп гара Червен бряг
жп гара Горна Оряховица
жп гара Ямбол
жп гара Шумен

За извършване на превозната услуга е необходимо да бъде направена заявка един ден преди пътуването (при пътуване с комбиниран транспорт „влак – автомобил” заявката се прави минимум два дена предварително) в гарите или на следните телефони:
• София: (02) 932 30 50 и (02) 931 21 10, а в празнични и почивни дни на тел.: (02) 932 39 97
• Пловдив: (032) 626 667 и (032) 923 062
• Стара Загора: (042) 620 086 и (042) 683 062
• Бургас: (056) 882 062
• Варна: (052) 662 33 39
• Плевен: (064) 831 133
• Червен бряг: (0659) 92 007
• Горна Оряховица: (0618) 26 118
• Ямбол: (046) 662 626
• Шумен: (054) 860 155
• Сливен: (044) 622 614

Освен с горепосочените влакове, лица с намалена подвижност могат да пътуват и с дизеловите и електрическите мотриси „Дезиро”, които се движат по различни маршрути в страната. Всяка мотриса е оборудвана с подвижна сгъваема платформа за обслужване на лица с намалена подвижност. При пътуване с тези влакове не е необходима предварителна заявка. Обслужването на лицата с намалена подвижност при качване и слизане от влака се извършва от превозния персонал.

Във второкласните седящи вагони на всички категории влакове и в спалните и кушет вагони се допуска превозът на кучета водачи на незрящи граждани срещу закупуване на ½ билет, втора класа за съответната категория влак. Изискване за кучетата водачи е те да имат: намордник, ветеринарно свидетелство, лична карта и твърд повод.

Клиентите от чужбина, които желаят да ползват тази услуга, могат да получат информация на следните телефони:
+359 (02) 988 53 58
+359 (02) 932 43 36
„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, е-mail:

Услугата се осъществява съвместно с БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ (www.redcross.bg), ул. “Джеймс Баучер” № 76, София 1407 тел./факс: (02) 816 47 47 , е-mail: , на който представители в посочените гарови служби приемат заявките за превоз.

Въздушен транспорт

www.air.bg
Приемането за превоз на непридружени деца, инвалиди, бременни жени, лица със заболявания или на други лица, изискващи специални грижи, се извършва само след предварителното уведомяване на превозвача за качеството на лицето, което води до необходимост от полагане на специални грижи за лицето и изричното съгласие на превозвача да извърши превоза. Такова уведомяване на превозвача от страна на пътника се прави преди извършването на резервация, но не по-късно от 72 часа преди полета.

BGRazpisanie.com вече и за Android