Флоренция бус

Описание | Контакти | Условия за пътуване
Описание

Florentia Bus е основана през 1996 г. от двама братя. Въпреки че е млада компания, тя има своите корени и исторически традиции, утвърдени от  братя Maddii, които работят в индустрията от 3 поколения: през 1928 г. Florindo Maddii пътува с първия миниван, оттогава напредъкът е много.
Сега, благодарение на този опит BUS Florentia е в състояние да предложи висок професионализъм и пълна гама услуги в областта на транспорта на хора и услуги на регионално и международно ниво. Осигурява в цялата страна и Европа транспорт под наем, което е една ценна подкрепа за международния и вътрешен туризъм.

- - -
Контакти
Основен телефон за информация : +359 2/ 980 56 58
- - -
Условия за пътуване

Информация за пътниците

1. Със закупуването на билет превозвачът сключва договор за превоз на пътника, като поема своите отговорности, съгласно чл. 42-48 от Закона за     автомобилните превози (ДВ, бр.82/1999р бр.11/2002г.).
2. Превозвачът осигурява на притежателя на валиден билет, превоз по предвиден маршрут
3. В цената на билета е включен превоз на един куфар с максимално тегло 20 кг.  или максимални размери 100/60/30 см., както и ръчен багаж с малки     размери.
4. Всеки допълнителен багаж се заплаща по определена тарифа; допълнителният багаж може да бъде превозен само при капацитетни възможности на     автобуса.
5. Всеки багаж, включително и ръчният трябва да бъде придружен от разпознавателен стикер.
6. Билетите са поименни и не могат да бъдет предоставяни на трети лица. Всеки пътник е длъже н да пази билета си до края на пътуването.     Необходимо е пътникът да се представи в офисите на фирмата 45 минути преди отпътуването, в противен случай пътника може да бъде счетен за     отсъстващ и мястото да бъде предоставено на друг пътник
7. Срокове за промени и анулации

    Всяко желание за промяна се приема до 48 часа преди пътуването и се заплаща10 евро
    Не се налагат глоби до 30 минути от издаването на билета; таксува се анулирането на билета – 10 евро
    При връщане на билет 48 преди началото на пътуването  се удържа 20% от стойността на билета.
    При връщане на билет между  48 и 6 часа преди тръгване се удържа 50% от стойността на билета
    В случай на искане за анулация в  срок по-малък от 6 часа – общата стойност на билета не се възстановява, което е валидно и в случаи на загубен или откраднат билет
8. Фирмата превозвач не носи отговорност за загубен или откраднат билет, които не се възстановява
9. Двупосочните билети са валидни 180 дни от датата на първото пътуване. Билети без фиксирана дата за пътуване подлежат на заверка в бюрата на     превозвача или на неговите партньори в чужбина до пет дни преди датата на пътуване. Препоръчва се потвърждаване датата на пътуване, особено в     случаите на по-продължителен период между първоначалната  резервация и датата на втората посока (връщането). Билети без нанесени дати за     връщане се приемат и обработват само при налични свободни места в автобуса.
10. В случай на промяна датата  на фиксираното пътуване, се заплаща сума, която е предвидена в определената тарифа.
11. При промяна на дестинация: се заплаща разликата  до актуалната цена, както и такса по определена тарифа
12. Всеки пътник, закупил  билет, е застрахован в рамките на пътуването за риска “Злополука”. При желание за по-голямо застрахователно покритие,       пътникът може да сключи лично отделен застрахователен договор по свой избор.
13. Фирмата-превозвач не носи отговорност за прекъснато от властите пътуване  поради:  паспортни, визови и митнически неуредици на пътниците,       които са изцяло тяхна отговорност, както и за застраховки по рисковете “Живот” и “Медицински разноски”.
14. Всеки пътник носи лична и финансова отговорност за нарушения на Шенгенските разпоредби за пребиваване в чужбина. Глобите се заплащат       лично от пътника, извършил нарушението
15. Всеки пътник носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
16. Фирмата-превозвач не носи отговорност за закъснения по обективни причини или при настъпване на “форсмажор”, както и за загубен или       откраднат багаж преди проверката в автобуса и след предаване на багажите при пристигане.
17. В случай на неосъществено пътуване по вина на фирмата-превозвач, се възстановява само стойността на неосъществената част от пътуването.
18. Не се осъществява превоз на домашни любимци, и следните видове стоки: телевизори, колела, перални и други домакински уреди. Не се превозва       стока от търговски характер, която може да бъде обект на митническа обработка.
19. Прави се изключение за малки животни , снабдени с намордник и клетка (за да се транспортират по начин по които да не  притесняват другите       пътници), както и да притежават необходимите санитарни  сертификати. Ще бъде приложена сума , отговаряща на тарифата за деца до 12 години.
20. Когато поради паспортни или митнически неизправности преминаването на граница е невъзможно или се забави с повече от 30 минути, превозвачът       не е задължен да продължи превозването на съответния пътник. Билетът за направлението не се възстановява
21. Пушенето в автобусите по време на пътуване е забранено
22. Ползването на индивидуалните предпазни колани в автобусите по време на пътуването е задължително за цяла Европа. Глоби, наложени от       контролните органи във връзка със сигурността по време на пътуването, се носи лично от нарушителя
23. Фирмата превозвач не превозва непридружен багаж.
24. Рекламации са валидни само в писмена форма, отправена в срок до 1 месец от датата на пътуване, заедно с копие от билета и багажния етикет,       без които рекламации не се разглеждат. За функционалното състояние на съоръженията в автобуса, отнасящи се до комфорта на пътуване,       фирмата-превозвач не носи гаранции и не са обект на рекламации.
25. Посочените в разписанието и в други информационни материали времена на пристигане по спирки са ориентировъчни

Napazari.com : Техника за бита
Изработка на уеб базиран софтуер