Рожен експрес АД

Описание | Контакти | Условия за пътуване
Описание

 „РОЖЕН ЕКСПРЕС” АД - Смолян е транспортна фирма, утвърдена на българския пазар за превоз на пътници както в градският, така и в междуградският и международният транспорт. Фирмата е лицензирана за международен превоз на пътници с Лиценз № 0561, като отговаря на всички европейски изисквания, а също така притежава и Лиценз № 02793 за превоз на пътници на територията на България.
  Основната дейност на фирмата е превоз на пътници, която се  изпълнява още от далечната 1961 г. Дружеството е правоприемник на част от активите и пасивите на бившето „Държавно автомобилно предприятие”, а по-късно на „Автокомбинат Смолян" до началото на 1992 г., когато се регистрира като самостоятелна юридическа единица с директно подчинение на Министерството на транспорта - гр.София. От началото на месец септември 1997 г. 100 процента от дяловете на „Рожен Експрес" ЕООД се предават безвъзмездно от Министерството на транспорта на Община Смолян. От 2007 г. фирмата се преобразува в Акционерно Дружество, като  Община Смолян притежава 26,08 процента, а останалите проценти са собственост на частен холдинг.

Автобусите на „Рожен Експрес" АД – Смолян изпълняват следните  транспортни схеми :
1. Градски транспорт – линии №1, №6, №10, №13, №16, №22, №23, №32, № 66
2. Общинска  транспортна  схема  по  линиите :  с.Арда, с.Горово, с.Чеплят, с.Вълчан, с.Гела, с. Турян, с.Мугла ,с.Стража, с.Орешец, с.Тикале, с.Градът, с.Катраница, с.Левочево, с.Хасовица, с.Белев дол, с.Кутела .
3. Областна транспортна схема по линии : с.Брезе, с. Средец
4. Републиканска транспортна схема по линии: гр.София, гр.Пловдив, гр.Кърджали  и к.к.Слънчев бряг - сезонна линия.
5. Извършваме случаен превоз на пътници в страната и чужбина.

- - -
Контакти
Стационарен телефон : +359 301/ 64 585, +359 301/ 63 104

„РОЖЕН  ЕКСПРЕС „  АД  4700 гр.Смолян, ул.“Родопи“№130
тел. 00359 30162821 ; факс:00359 30162820
e-mail: office@rozhenexpress.com

АВТОГАРА СМОЛЯН - тел. 00359 30163104; 00359 878655793
работно време : 06.00 ч. - 18.00 ч.
бул.“България“ № 85

АВТОСПИРКА  УСТОВО - тел. 00359 30164585; 00359 878655792
работно време : 07.30 ч. - 11.00 ч. и 12.40 – 17.30
касата не работи  в събота
ул.“Стою Шишков“

АВТОГАРА  ЧЕПЕЛАРЕ - тел. 00359 878655902
работно време : 06.00 ч. - 22.00 ч.
ул.“Йордан Данчев“№ 1

ЦЕНТРАЛНА  АВТОГАРА  СОФИЯ -  тел. 00359 878655794
КАСА 48 бул.“Княгиня Мария Луиза“№100

АВТОГАРА „РОДОПИ“ ПЛОВДИВ -  тел. 00359 878655979
пл.“Автогара Родопи „ № 1

- - -
Условия за пътуване
Napazari.com : Техника за бита
Изработка на уеб базиран софтуер