Рачич

Описание | Контакти | Условия за пътуване
Описание

Фирма “ СП-Рачич“  е туристическа и травел  компания, основана през 1990 г.  Притежава Лиценз за международан превозвач № 0027, Удостоверение  за Туроператор № 05247, и Удостоверение за Турагент  № 03488.
Фирма Рачич има офиси в гр. София, гр. Пловдив и гр. Бургас  и   международни представителства в Прага и Берлин и  работи с над 250  туристически агенции,  туроператори и превозвачи  в страната  и  чужбина.
Фирма Рачич разполага със собствени автобуси  от марките Setra Evro 5 и Man Evro 4  произведени 2007,2009,2011, категория 4 звезди  и ремонтна автобаза.

- - -
Контакти
Основен телефон за информация : +359 32/ 630 717
Стационарен телефон : +359 32/ 620 602
Мобилен телефон : +359 887 / 208 506

Пловдив - Централа
бул."Цар Борис III Обединител" /зад спирка Тунела Юг / от страната на главната
тел.+359 32/631 100; +359 32/ 630 717;
Бургас
ул. “Фотинов“ № 1, партер - офис №1, сградата на ТРАНСИМПЕКС, до Токуда Банк;
тел : +359 56/ 845 096
Gsm: +359 885 / 616 520
София
Автогара Сердика
офис № 111
тел:+359 2 / 981 85 75 ,
факс: +359 2/ 931 39 89
Gsm: +359 885 / 616 830
Телефони в автобуса при пътуване от и за Чехия и Словакия по линия № 56
00420/774563947   
00420/776440873
00420/608369062
Телефони в автобуса при пътуване от и за Германия по линия №57
0049/1639205280
0049/1638897688
0049/15776886065
0049/17694367540

- - -
Условия за пътуване

1. В правилата се употребяват следните термини: 1.1. час на тръгване – часът, който е посочен в билета, като най-ранното възможно време за тръгване на автобуса, но което може да се промени по различни независещи от превозвача причини.
1.2. отклонение от графика на пътуване - отклонение от графика на пътуване се счита времето, което се различава с повече от 10% общото запланувано време за пътуване, но не по-малко от два часа.
1.3. отстъпка– намаление на цената, която се предоставя на определени категории пътници, както и в случаите на различни промоционални акции и особени ситуации.
1.4. багаж– вещи, предназначени за лично ползване от пътниците, които са опаковани в чанти и куфари.
1.5. билет – договор между пътника и превозвача, който дава право на пътника да използва автобусното пътуване само в съответствие с данните, регистрирани в билета (име и фамилия на пътника, маршрут на пътуване, дата и час).
1.6. Пътуване-движение по маршрута в една посока от началната точка до крайната точка( включваща възможно прекачване от един автобус на друг)
1.7. Разписание– режим на осъществяването на превоза, в който са определени движението, спиранията и техните места в маршрута на движение на автобуса, а също така и дните и времето за осъществяване на пътуването.
1.8. Маршрут – предварително избрания и разрешен път на движение на автобуса между двете крайни точки. 1.9. Превозвач– фирма, която по заявка или договор с пътника или на друго правно основание, поема отговорността и осъшествява превоза.
1.10. Пътник- лице, което в съответствие с билета или на друго правно основание използва автобуса за пътуване.
1.11. Време на пристигане – времето на пристигане на автобуса в конкретния град, което е посочено ориентировъчно, базирайки се на разчети, какво количество време е необходимо, за да се осъществи съответната отсечка от път, съблюдавайки закона за движение по пътищата, взимайки под внимание пътните и други обстоятелства. Но времето може да се измени и по независещи от превозвача и непредвидени причини. 2. Действие на правилата 2.1. Тези правила определят правата, задълженията и отговорностите на пътника и превозвача и важат за превозите с автобуси . За билети закупени по време на промоционални акции, са възможни специални правила, за които пътника се информира отделно и които са посочени допълнително в билета, закупен по време на промоция. Ако в специалните правила е определен друг ред е необходимо да се прилагат тези уточняващи правила.
2.2. В случай на въвеждане в правилата за превоз на пътници, каквито и да било промени, за билети закупени по-рано, в сила са правилата, действащи в момента на покупка на билета.
2.3. Извлечението от правилата, отбелязани на гърба на билета, са конкретни за всеки превозвач.При възникване на спорни ситуаций по промяната на правилата между Пътника и Превозвача, то се вземат в предвид и тези публикувани в сайта на превозвача.
3. Време на рейсовете
3.1. Отговорности на пътника – да пази билета до края на пътуването и да го предоставя на службите по контрол.
3.2. Пътникът е длъжен да се яви на мястото за отпътуване на автобуса, посочено в билета, и да се регистрира не по-късно, от 30 минути преди посоченото в билета време за отпътуване.
3.3. Превозвачът гарантира спирания или технически спирки не по-рядко от 4,5 часа (с позволение от КАТ), и ако те не застрашават безопасността на пътниците и техните вещи.
3.4. Превозвайки багаж в багажното отделение на автобуса, превозвачът носи отговорност само за наличието на единиците багаж, за това на пътника е даден документ (багажна лепенка ) подтвърждаваща приемането на багажа .В случай на загубване на багажа или част от него или е нанесена щета, то Превозвача носи отговорност само за възтановяване на сумата от щетата в документа или с други доказателства .Превозвача не носи отговорност за нанесени каквито и да е щети на вещи който не се допускат да се превозват в багажното отделение на автобуса, също така бързоразвалящи се, неправилно опаковани, ценни(пари,документи,електронни или технически средства). Превозвача съветва по ценни вещи да бъдат застраховани.Превозвача не носи отговорност за леки и незначителни повреди, драскотини, или петна появили се по време на пътуването. За съхраняване на ръчния багаж отговорност носи самия пътник.
3.5. Ако пътникът се яви за отпътуване в нетрезво състояние, държи се неадекватно, липсват му документи или визи необходими за пресичане на границата, превозвачът едностранно има право да прекрати договора за осъществяване на превоза. В такъв случай пътникът не се допуска до пътуване. На билета се отбелязва причината за прекратяване на договора, и пътник с такъв билет, няма право на претенции.
3.6. По време на рейса на пътниците е забранено: Да употребяват високо алкохолни напитки. Да пушат в салона и тоалетната на автобуса. С поведението си да пречат на работата на екипажа или да създават неудобства за останалите пътници. Да поставят краката си на седалките, или да преграждат проходите между седалките на автобуса.
3.7. Ако с пътника по време на пътуването възникнат проблеми с държавните органи, а също така , ако пътникът нарушава правилата за превоз, екипажът на автобуса има право да свали дадения пътник от автобуса или да спазва указанията на държавните органи. В такъв случай стойността на пътуването не се връща.
3.8. Особени правила: На местата с номера от 1 до 4 се разрешава да седят само лица по-възрастни от 14 години. Деца до 12 години (включително) се допускат до пътуване само с пълнолетен придружител.
4. Закупуване и връщане на билет, изменение на регистрираните в него данни.
4.1. Превозвачът е отговорен само за превоза на пътника до указаното в билета място. В стойността на билета не е включена застраховка за здравето и багажа на пътника, такава е необходимо да сключите в застрахователна компания. В стойността на билета не са включени допълнителните услуги (стюардеса, бюфет, видео, тоалетна, климатик, а също и други неща, които не са пряко свързани с пътуването и неговата безопасност).
4.2. Aко билетът е закупен с отстъпка, по време на пътуването е необходимо да носите документ, който дава право на отстъпка. Ако пътникът има право да ползва отстъпка (деца, младежи до 26 години, лица по-възрастни от60 години), то тя се прилага в съответствие с възрастта към момента на първото пътуване.В случай че съответния документ липсва за доказване на съответното намаление то пътника има право да направи съответното пътуване само ако си доплати разликата до стандартния билет.
4.3. Ако данните, регистрирани в билета, не съответстват на дестинацията на пътуване или на документите, предоставени от пътниците, то пътника няма право да извърши пътуването, или трябва да доплати разликата.
4.4. В случай на необходимост превозвачът има право без предварително предупреждение да променя мястото, посочено в билета, освен ако не е допълнително платено.
4.5. Регистрацията на билет с отворена дата на пътуване може да извършите във всяко агенство, в което се продават билети за рейсовете на превозвача. Представителствата на Рачич извършват услугата безплатно, другите агенства могат да изискват заплащане в съответствие със своите правила. В случай на грешки при промяна на датата на пътуване или фиксиране на дата за втора посока на пътуване, направена по телефона, рекламации не се приемат. Услугата смяна на дата е достъпна не по-късно от един ден преди пътуването.
4.6. С не регистрирани билети, в които датата на пътуване е отворена, пътниците се допускат до пътуване само при наличието на свободни места в автобуса . 5. Отказ от пътуване: 5.1. Отказ от билета е необходимо да се извърши преди отпътуването на автобуса. Само за своевременно отказан билет се изплащат компенсации.
5.2. Да се откаже пътуване може: В централните офиси на превозвача , в агентството, където билетът е бил закупен.
5.3. Компенсация за не използваното пътуване се изплаща: В агентството, в което е бил закупен билета, задължително срещу билет и документ за самоличност на пътника ( паспорт или шофьорска книжка); Компенсация може да получите в течение на 1 месец от деня на оформяне на отказа. Компенсация за билет, закупен през Интернет или по банков път , се превежда в банковата сметка, от която е извършено плащането на билета, като всички разходи по извършените плащания са за сметка на клиента . 6.Компенсация за неизползван билет: 6.1. След отпътуване на автобуса пари за неизползвано пътуване не се връщат. 6.2. В случай, ако телефона за контакт или мобилен номер, съобщен за връзка с пътника посочен в билета се окаже погрешен, или няма съответната връзка чрез обаждане или пращане на sms, компанията -превозвач не носи отговорност за това ,че не е информирала клиента по- рано за каквито и да е изменения свързани с пътуването. Претенций (жалби) по тези причини няма да се разглеждат.
7. Ред за разглеждане на претенции.
7.1. Жалби и претенции от пътници, свързани с пътуването (с копията на билетите), трябва да се адресират към фирмата превозвач, която е изпълнила дадения рейс. Адресът на превозвача може да се научи в агентството, от което е закупен билета. Отговорност за качеството на превоз носи фирмата-превозвач.Фирмата превозвач не носи отговорност и компенсации за пътуването, ако пътника е закупил билет за пътуване от посредническа агенция, която няма договор с превозвача за продажба на автобусни билети или е дала неточна, непълна или подвеждаща информация за условията на пътуване. В краен случай, жалби могат да се подадат и във всяко представителство на Рачич, в рамките на 7 дни след датата на изпълнение на рейса. Жалби се разглеждат в течение на 30 дни от момента на тяхното получаване.
7.2. В случай, че часът на отпътуване при изпълняването на маршрута не се спазва по вина на превозвача и пътникът може да осъществи пътуването, в този случай претенции за забавяне преди пътуването и на мястото на пристигане не се приемат.
7.3. Принудителни спирания по технически причини по време на рейса:7.3.1. Ако пътуването е прекъснато по вина на превозвача, и същия не може да осигури прехвърляне на друг автобус на превозвача, в такъв случай на пътника при отказ от продължаване на пътуването се изплаща компенсация за останалото разстояние от пътуването в съответствие със стойността на закупения билет или превозвачът компенсира с билет за друг автобус (или влак, ако по дадения маршрут няма курсове за автобус) до мястото на пътуване, посочено в билета на превозвача.
7.4. Отговорност на пътника е да се запознае с цялата информация, свързана с пътуването преди да закупи билета си, в това число: за изпълнението на рейса, за точния маршрут, за услугите предлагани в автобуса, за необходимите документи за преминаване на граници и т.н. Такава информация, в рамките на своята компетентност, устно или писмено може да даде и служителя по обслужване на клиентите в упълномощените представителства.
7.5. Отговорност на пътника е да провери посочените в билета данни веднага след получаването му..
7.6. В случай на непредвидени обстоятелства: Превозвача има право да сменя/отменя пътувания като информира за това пътниците чрез телефона който са оставили при закупуване на билета(за билети купени в интернет на посочения e-mail или телефон)
7.7. Превозвачът не носи отговорност:7.7.1. За отклонение от разписанието, не своевременното подаване на превозно средство за възникналите вследствие на непредвидени обстоятелства (включващи , но не ограничаващи се в: лоши метеорологични условия, задръствания на пътя, действия на държавните органи и т.н , а също така и действия на пътниците влияещи върху изпълнението на поетите ангажименти) или други обстоятелства , (технически неизправ ности на автобуса по пътя към мястото на отпътуване) които превозвачът , въпреки предприетите мерки , не е могъл да предвиди и предотврати.7.7.2. За каквито и да е загуби, които са възникнали за пътника по причина на отклонение от графика на движение, с изключение на случаите на пропуски и съзнателно, умишлено не изпълнение на отговор ностите от страна на фирмата превозвач.7.7.3. За каквито и да е неосъществени прекачвания на всякакъв вид транспорт по причина на отклонение от графика на движение, с изключение на прекачванията, които са посочени в билета . Ако това прекачване не може да се осъществи по вина на превозвача , осигурява на пътника алтернативен вид транспорт.7.7.4. За каквито и да е загуби, които са възникнали за пътника, в резултат на престъпната дейност на други лица ( в това число и на други пътници или на екипажа).7.7.5. При проблеми на пътниците с държавните инстанции във връзка с документите им (паспорт, визи, застраховки и т.н) или във връзка със съдържанието на багажа им.Пътуването с международен паспорт е задължително при пътуване по международни автобусни линии.7.7.6. За оставени или забравени вещи в салона на автобуса.Намерени в салона на автобуса вещи се оставят в представителството на Превозвача Ако в забравените вещи има бързо развалящи се храни то те подлежат на изхвърляне.Ако в срок от един месец вещите не бъдат потърсени то те стават собственост на Превозвача.За съхраняване на намерени вещи от собственика се изисква заплащане в размер от 50 EUR.
8. Сроковете, условията и начините за получаване на билета за пътуване платен по банков път или по интернет са посочени в съответната форма за покана за плащане.

BGRazpisanie.com вече и за Android
Изработка на уеб базиран софтуер