Георг

Описание | Контакти | Условия за пътуване
Описание

Фирма "Георги Иванов - Рино Ройд" ООД с основна дейност автобусен транспорт е основана през 1991г. в гр. Хасково, притежава лиценз на Общността No. 0046. Услугите, които предоставя са известни под търговската марка "ГЕОРГ".
Фирмата е единствената в региона, която обслужва редовни автобусни линии до Западна Европа - Германия.
Заложихме на екип от професионалисти, на честността, точността, лоялността и откритите отношения, както към нашите конкуренти и партньори , така и към нашите клиенти.
"Георги Иванов - Рино Ройд" ООД притежава собствени автобуси марки Сетра и Мерцедес - 3 и 4 звезди, които могат да бъдат наемани.
За удобството на нашите клиенти и за по-пълно удовлетворяване на техните желания "ГЕОРГ" работи с туроператори и комисионери в цяла България - за да бъде предложен най-добрия маршрут за всеки клиент.

- - -
Контакти
Основен телефон за информация : +359 38/ 663 404
Мобилен телефон : +359 887/ 466 673

Офис:

гр.Хасково, Бул.България, 55 - срещу театъра -  до пицария Престо"
тел./факс: +359 38/ 663404
Управител : +359 887 466 673
Телефони в автобусите, пътуващи в Германия: 01724912574 , 01744806572
От България се избират : 0049 / 1724912574 ; 0049 / 01744806572
Билети се продават в автобусите на фирма "ГЕОРГ" и в централния офис

- - -
Условия за пътуване

Общи условия за пътуване
1. Фирмата–превозвач осигурява превоз по посочения маршрут на пътника и личния му багаж състоящ се от един куфар и ръчна чанта. Всеки допълнителен багаж се таксува и заплаща по определена тарифа.
2. Пътникът, закупил билет, е застрахован по времето на пътуването за риска ”Злополука”. При желание за застраховка, пътникът сам следва да сключи отделен застрахователен договор.
3. За анулация или отказ от пътуването, билетът може да бъде върнат най-късно 72 часа преди пътуване. В този случай се удържа 10% неустойка. При отказ от пътуване между 72-24 часа –неустойката е 50%, при отказ по-малко от 24 часа - стойността на билета не се възстановява, което е валидно и в случай на загубен или откраднат билет.
4. Двупосочни билети са валидни в рамките на 180 дни. Билети без фиксирани дати за пътуване подлежат на заверка в бюрата на превозвача. Билети без нанесени данни за връщане се приемат при изключение, в зависимост от наличните свободни места в автобуса.След използванена първата посока се допускат анулации като на пътника се възстановяват до 50 % от неизползваната втора посока .
5.Билетът е личен и не се преотстъпва.
6. Фирмата-превозвач не носи отговорност за паспортни, визови и митнически неуредици на пътниците, както и за застраховка по рисковете ”Живот” и “Медицински разходи”.
7. Пътниците носят лична отговорност за нанесените от тях щети на превозното средство.
8. Фирмата превозвач не носи отговорност за закъснения по обективни причини, както за загубен или откраднат багаж, преди качване в автобуса и след предаване на багажите при пристигане напътниците.
9. При неосъществяване на пътуването по вина на фирмата-превозвач, същата възстановява само стойността на неосъществената част от маршрута. Пушенето по време на цялото пътуване не е разрешено.
10. За нормален багаж се приема един куфар и една ръчна чанта с общо тегло до 30 кг.
11. С настоящия билет превозвачът сключва договор за превоз на пътници, като поема своите отговорности съгласно чл. 42 до чл.48 от Закона за автомобилните превози ( обн.ДВ.,бр.82 от 1999г.,изм. и доп.бр.11 от 01.2002г.)

Napazari.com : Техника за бита
Изработка на уеб базиран софтуер