Bgrazpisanie.com - Политика за личните данни

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват от Уолоу Интернешънъл ЕООД и нейните партньори единствено за нуждите на предоставянето на онлайн резервация на автобусни билети, при строго спазване на изискванията на законодателството в България. За да се обработи и изпълни вашата резервация и всички свързани с нея дейности ние изискваме определени лични данни, например име, и електронна поща. Като ни предоставяте личните си данни, вие изрично потвърждавате и приемате Уолоу Интернешънъл ЕООД, да се разпорежда с личните Ви данни в съответствие с тези Правила и съответстващото законодателство и нормативна уредба в България.

В сайта www.BGrazpisanie.com вие поръчвате услуги предоставяни от трети лица – Превозвачи, в този случай чрез поръчването на въпросните услуги, вие изрично се съгласявате Вашите данни да бъдат препратени от Уолоу Интернешънъл ЕООД на трети лица, които се нуждаят от вашите данни, за да предоставят услугите, поискани от вас. Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас. Когато ни предоставяте личните си данни, вие потвърждавате и приемате предаването на вашите лични данни на свързани с нас фирми. Ние полагаме възможно най-големи усилия, включително предприемане на разумни технически и охранителни действия за защитата и безопасното съхранение на вашите лични данни и за да защитим личните ви данни от непозволен достъп, използване, както и подправяне или непозволено изтриване, ние обръщаме особено внимание на безопасното предаване на личните данни. Тези данни се предават посредством шифровани канали с подкрепата на най-съвременната технология на слой със защитени сокети (SSL). Достъп до вашите данни имат само лица, които се нуждаят от тях за горните цели. Ние няма да използваме личните ви данни за маркетингови цели без вашето изрично предварително съгласие. Вие предоставяте лични данни еднократно, когато правите резервация.

Ако желаете да направите промяна или изтриване на вашите данни, се свържете с нас на следния адрес: Ние управляваме вашите лични данни за периода от време, необходим за изпълнението на горните цели или за срока от време, предписван в съответните закони. През време на използването на нашия уеб сайт вашият браузър съхранява "cookies" на твърдия диск на вашия компютър. Ние съхраняваме данните, изпратени от вашия браузър и компютър, на нашия уеб сайт през време на процеса на резервация. Ние ще използваме тези данни само в обобщен вид за статистически цели и за да получим възможност допълнително да развием предлаганите от нас услуги. Обърнете внимание, че тази информация е само за използване от нас – ние не разкриваме, нито споделяме тази информация с трети лица. "Cookies" могат да се изтриват от вашия браузър, ако желаете. Нашите "cookies" не съдържат лични данни и срокът им на действие автоматично изтича след няколко седмици.

Napazari.com : Техника за бита