Ямбол - Пловдив

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Ямбол - Пловдив
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  13:45
 • Вторник
  13:45
 • Сряда
  13:45
 • Четвъртък
  13:45
 • Петък
  13:45
 • Събота
  13:45
 • Неделя
  13:45
 • Празнични дни
  13:45
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Безмер
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Бозаджи
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Бозаджи
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Кермен
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Кермен
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Кермен
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Коньово
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Коньово
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Коньово
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Коньово
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Нова Загора
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Нова Загора
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Нова Загора
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Нова Загора
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Нова Загора
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Хан Аспарух
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Хан Аспарух
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Хан Аспарух
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Хан Аспарух
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Хан Аспарух
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Хан Аспарух
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Горно Ботево
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Горно Ботево
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Горно Ботево
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Горно Ботево
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Горно Ботево
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Горно Ботево
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Горно Ботево
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Калитиново
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Калитиново
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Калитиново
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Калитиново
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Калитиново
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Калитиново
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Калитиново
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Калитиново
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Еленино
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Еленино
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Еленино
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Еленино
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Еленино
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Еленино
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Еленино
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Еленино
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Еленино
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Еленино
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Християново
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Християново
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Християново
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Християново
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Християново
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Християново
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Християново
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Християново
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Християново
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Християново
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Християново
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Оризово
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Опълченец
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Оризово
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Белозем
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Оризово
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Опълченец
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Маноле
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Опълченец
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Белозем
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Оризово
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Скутаре
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Белозем
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Опълченец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Маноле
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Оризово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Оризово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Белозем
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Опълченец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Маноле
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Скутаре
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Ямбол
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Безмер
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Бозаджи
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Кермен
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Коньово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Хан Аспарух
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Нова Загора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Калитиново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Горно Ботево
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Скутаре
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Маноле
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Опълченец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Белозем
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Оризово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Пловдив
България