Шумен - Пловдив

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Шумен - Пловдив
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  6:17
 • Вторник
  6:17
 • Сряда
  6:17
 • Четвъртък
  6:17
 • Петък
  6:17
 • Събота
  6:17
 • Неделя
  6:17
 • Празнични дни
  6:17
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Хан Крум
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Дралфа
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Дралфа
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Дралфа
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Белозем
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Белозем
България
Пристига :
Пловдив
България