Шумен - Горна Оряховица

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Шумен - Горна Оряховица
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  7:20
 • Вторник
  7:20
 • Сряда
  7:20
 • Четвъртък
  7:20
 • Петък
  7:20
 • Събота
  7:20
 • Неделя
  7:20
 • Празнични дни
  7:20
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Дивдядово
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Хан Крум
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Хан Крум
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Кочово
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Кочово
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Кочово
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Надарево
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Надарево
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Надарево
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Надарево
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Ловец
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Ловец
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Ловец
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Ловец
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Ловец
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Васил Левски
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Васил Левски
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Васил Левски
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Васил Левски
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Васил Левски
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Васил Левски
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Въбел
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Въбел
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Въбел
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Въбел
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Въбел
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Въбел
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Въбел
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Въбел
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Здравец
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Здравец
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Здравец
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Здравец
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Здравец
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Здравец
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Здравец
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Здравец
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Здравец
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Подгорица
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Подгорица
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Подгорица
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Подгорица
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Подгорица
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Подгорица
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Подгорица
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Подгорица
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Подгорица
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Подгорица
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Дралфа
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Дралфа
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Дралфа
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Дралфа
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Дралфа
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Дралфа
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Дралфа
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Дралфа
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Дралфа
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Дралфа
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Дралфа
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Голямо Ново
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Голямо Ново
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Голямо Ново
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Голямо Ново
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Голямо Ново
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Голямо Ново
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Голямо Ново
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Голямо Ново
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Голямо Ново
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Голямо Ново
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Голямо Ново
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Голямо Ново
България
Заминава :
Голямо Ново
България
Пристига :
Стамо Костов
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Стамо Костов
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Стамо Костов
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Стамо Костов
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Стамо Костов
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Стамо Костов
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Стамо Костов
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Стамо Костов
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Стамо Костов
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Стамо Костов
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Стамо Костов
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Стамо Костов
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Стамо Костов
България
Заминава :
Стамо Костов
България
Пристига :
Караджата
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Караджата
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Караджата
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Караджата
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Караджата
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Караджата
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Караджата
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Караджата
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Караджата
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Караджата
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Караджата
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Караджата
България
Заминава :
Голямо Ново
България
Пристига :
Караджата
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Караджата
България
Заминава :
Караджата
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Голямо Ново
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Стамо Костов
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Светлен
България
Заминава :
Светлен
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Голямо Ново
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Караджата
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Стамо Костов
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Стамо Костов
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Голямо Ново
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Караджата
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Светлен
България
Пристига :
Медовина
България
Заминава :
Медовина
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Стамо Костов
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Голямо Ново
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Светлен
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Караджата
България
Пристига :
Славяново
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Стамо Костов
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Голямо Ново
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Светлен
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Караджата
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Медовина
България
Пристига :
Горица
България
Заминава :
Горица
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Голямо Ново
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Стамо Костов
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Караджата
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Светлен
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Медовина
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Асеново
България
Заминава :
Асеново
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Голямо Ново
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Стамо Костов
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Караджата
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Светлен
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Горица
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Медовина
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Стамо Костов
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Голямо Ново
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Караджата
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Светлен
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Горица
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Медовина
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Асеново
България
Пристига :
Кесарево
България
Заминава :
Кесарево
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Стамо Костов
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Голямо Ново
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Караджата
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Светлен
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Горица
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Асеново
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Медовина
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Джулюница
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Стамо Костов
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Голямо Ново
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Караджата
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Светлен
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Асеново
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Медовина
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Горица
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Кесарево
България
Пристига :
Козаревец
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Стамо Костов
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Голямо Ново
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Караджата
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Светлен
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Горица
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Медовина
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Асеново
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Кесарево
България
Пристига :
Честово
България
Заминава :
Честово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Дивдядово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Кочово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Хан Крум
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Надарево
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Ловец
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Васил Левски
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Здравец
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Въбел
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Подгорица
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Голямо Ново
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Стамо Костов
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Дралфа
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Светлен
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Караджата
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Асеново
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Горица
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Славяново
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Медовина
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Кесарево
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Джулюница
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Козаревец
България
Пристига :
Горна Оряховица
България