Шумен - Варна

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Шумен - Варна
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  14:20
 • Вторник
  14:20
 • Сряда
  14:20
 • Четвъртък
  14:20
 • Петък
  14:20
 • Събота
  14:20
 • Неделя
  14:20
 • Празнични дни
  14:20
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Шумен
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Мътница
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Мътница
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Мадара
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Мадара
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Мадара
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Калугерица
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Калугерица
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Калугерица
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Калугерица
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Невша
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Невша
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Невша
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Невша
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Невша
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Невша
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Равна
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Равна
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Равна
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Равна
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Равна
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Равна
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Равна
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Венчан
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Венчан
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Венчан
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Венчан
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Венчан
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Венчан
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Венчан
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Венчан
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Добрина
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Добрина
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Добрина
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Добрина
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Добрина
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Добрина
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Добрина
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Добрина
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Добрина
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Добрина
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Солна Мина
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Солна Мина
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Солна Мина
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Солна Мина
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Солна Мина
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Солна Мина
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Солна Мина
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Солна Мина
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Солна Мина
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Солна Мина
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Солна Мина
България
Заминава :
Солна Мина
България
Пристига :
Житница
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Житница
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Житница
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Житница
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Житница
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Житница
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Житница
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Житница
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Житница
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Житница
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Житница
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Житница
България
Заминава :
Житница
България
Пристига :
Царевци
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Царевци
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Царевци
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Царевци
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Царевци
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Царевци
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Царевци
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Царевци
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Царевци
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Царевци
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Царевци
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Царевци
България
Заминава :
Солна Мина
България
Пристига :
Царевци
България
Заминава :
Царевци
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Солна Мина
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Житница
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Житница
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Царевци
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Солна Мина
България
Пристига :
Тръстиково
България
Заминава :
Тръстиково
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Житница
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Солна Мина
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Царевци
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Разделна
България
Заминава :
Разделна
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Царевци
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Солна Мина
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Житница
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Тръстиково
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Царевци
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Житница
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Солна Мина
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Разделна
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Тръстиково
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Солна Мина
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Житница
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Царевци
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Разделна
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Тръстиково
България
Пристига :
Страшимирово
България
Заминава :
Страшимирово
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Житница
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Солна Мина
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Тръстиково
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Разделна
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Царевци
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Езерово
България
Заминава :
Езерово
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Житница
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Солна Мина
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Царевци
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Разделна
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Тръстиково
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Страшимирово
България
Пристига :
Тополите
България
Заминава :
Тополите
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Солна Мина
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Житница
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Царевци
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Разделна
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Тръстиково
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Езерово
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Страшимирово
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Мътница
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Мадара
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Калугерица
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Невша
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Венчан
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Равна
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Житница
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Солна Мина
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Разделна
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Царевци
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Тръстиково
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Страшимирово
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Езерово
България
Пристига :
Варна
България
Заминава :
Тополите
България
Пристига :
Варна
България