Троян - Левски

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Троян - Левски
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  13:10
 • Вторник
  13:10
 • Сряда
  13:10
 • Четвъртък
  13:10
 • Петък
  13:10
 • Събота
  13:10
 • Неделя
  13:10
 • Празнични дни
  13:10
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Троян
България
Пристига :
Калейца
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Добродан
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Добродан
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Ломец
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Ломец
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Ломец
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Лешница
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Лешница
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Лешница
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Лешница
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Абланица
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Абланица
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Абланица
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Абланица
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Абланица
България
Заминава :
Абланица
България
Пристига :
Хлевене
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Хлевене
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Хлевене
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Хлевене
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Хлевене
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Хлевене
България
Заминава :
Хлевене
България
Пристига :
Казачево
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Казачево
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Казачево
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Казачево
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Казачево
България
Заминава :
Абланица
България
Пристига :
Казачево
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Казачево
България
Заминава :
Казачево
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Абланица
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Хлевене
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Абланица
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Казачево
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Хлевене
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Абланица
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Хлевене
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Казачево
България
Пристига :
Ловеч
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Умаревци
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Умаревци
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Умаревци
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Умаревци
България
Заминава :
Абланица
България
Пристига :
Умаревци
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Умаревци
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Умаревци
България
Заминава :
Казачево
България
Пристига :
Умаревци
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Умаревци
България
Заминава :
Хлевене
България
Пристига :
Умаревци
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Умаревци
България
Заминава :
Умаревци
България
Пристига :
Йоглав
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Йоглав
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Йоглав
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Йоглав
България
Заминава :
Абланица
България
Пристига :
Йоглав
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Йоглав
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Йоглав
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Йоглав
България
Заминава :
Казачево
България
Пристига :
Йоглав
България
Заминава :
Хлевене
България
Пристига :
Йоглав
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Йоглав
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Йоглав
България
Заминава :
Йоглав
България
Пристига :
Дойренци
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Дойренци
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Дойренци
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Дойренци
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Дойренци
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Дойренци
България
Заминава :
Абланица
България
Пристига :
Дойренци
България
Заминава :
Казачево
България
Пристига :
Дойренци
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Дойренци
България
Заминава :
Хлевене
България
Пристига :
Дойренци
България
Заминава :
Умаревци
България
Пристига :
Дойренци
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Дойренци
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Дойренци
България
Заминава :
Дойренци
България
Пристига :
Драсов
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Драсов
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Драсов
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Драсов
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Драсов
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Драсов
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Драсов
България
Заминава :
Казачево
България
Пристига :
Драсов
България
Заминава :
Хлевене
България
Пристига :
Драсов
България
Заминава :
Абланица
България
Пристига :
Драсов
България
Заминава :
Йоглав
България
Пристига :
Драсов
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Драсов
България
Заминава :
Умаревци
България
Пристига :
Драсов
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Драсов
България
Заминава :
Драсов
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Абланица
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Казачево
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Хлевене
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Дойренци
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Умаревци
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Йоглав
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Александрово
България
Заминава :
Александрово
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Абланица
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Хлевене
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Казачево
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Дойренци
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Драсов
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Умаревци
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Йоглав
България
Пристига :
Чавдарци
България
Заминава :
Чавдарци
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Хлевене
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Казачево
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Абланица
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Йоглав
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Умаревци
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Дойренци
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Александрово
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Драсов
България
Пристига :
Летница
България
Заминава :
Летница
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Абланица
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Хлевене
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Казачево
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Дойренци
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Йоглав
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Умаревци
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Драсов
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Чавдарци
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Александрово
България
Пристига :
Асеновци
България
Заминава :
Асеновци
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Калейца
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Троян
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Добродан
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Лешница
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Ломец
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Казачево
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Абланица
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Хлевене
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Дойренци
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Йоглав
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Умаревци
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Ловеч
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Драсов
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Александрово
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Чавдарци
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Летница
България
Пристига :
Левски
България