Стара Загора - Пловдив

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Стара Загора - Пловдив
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  16:48
 • Вторник
  16:48
 • Сряда
  16:48
 • Четвъртък
  16:48
 • Петък
  16:48
 • Събота
  16:48
 • Неделя
  16:48
 • Празнични дни
  16:48
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Еленино
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Християново
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Християново
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Калояновец
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Михайлово
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Самуилово
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Свобода
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Чирпан
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Спасово
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Черна Гора
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Оризово
България
Заминава :
Оризово
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Опълченец
България
Заминава :
Опълченец
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Оризово
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Белозем
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Белозем
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Оризово
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Опълченец
България
Пристига :
Маноле
България
Заминава :
Маноле
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Оризово
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Белозем
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Опълченец
България
Пристига :
Скутаре
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Скутаре
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Оризово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Опълченец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Белозем
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Маноле
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Оризово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Скутаре
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Маноле
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Белозем
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Опълченец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Християново
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Еленино
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Михайлово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Калояновец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Самуилово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Свобода
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Чирпан
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Черна Гора
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Спасово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Скутаре
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Маноле
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Белозем
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Опълченец
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Оризово
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Пловдив
България