Стара Загора - Горна Оряховица

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Стара Загора - Горна Оряховица
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  10:55
 • Вторник
  10:55
 • Сряда
  10:55
 • Четвъртък
  10:55
 • Петък
  10:55
 • Събота
  10:55
 • Неделя
  10:55
 • Празнични дни
  10:55
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Яворовец
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Яворовец
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Яворовец
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Яворовец
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Яворовец
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Радунци
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Борущица
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Кръстец
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Кръстец
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Кръстец
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Кръстец
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Кръстец
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Кръстец
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Кръстец
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Кръстец
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Бъзовец
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Радевци
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Радевци
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Радевци
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Радевци
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Радевци
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Радевци
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Радевци
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Радевци
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Радевци
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Радевци
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Стара Загора
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Яворовец
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Радунци
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Борущица
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Кръстец
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Плачковци
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Бъзовец
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Радевци
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Горна Оряховица
България