София - Стряма

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : София - Стряма
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  12:53
 • Вторник
  12:53
 • Сряда
  12:53
 • Четвъртък
  12:53
 • Петък
  12:53
 • Събота
  12:53
 • Неделя
  12:53
 • Празнични дни
  12:53
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
София
България
Пристига :
София
България
Заминава :
София
България
Пристига :
София
България
Заминава :
София
България
Пристига :
София
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Кубратово
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Кубратово
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Кубратово
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Световрачане
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Световрачане
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Световрачане
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Световрачане
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Негован
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Негован
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Негован
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Негован
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Негован
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Локорско
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Локорско
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Локорско
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Локорско
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Локорско
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Локорско
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
София
България
Заминава :
София
България
Пристига :
София
България
Заминава :
София
България
Пристига :
София
България
Заминава :
София
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
София
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Ботунец
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Ботунец
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Ботунец
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Ботунец
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Ботунец
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Ботунец
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Ботунец
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Ботунец
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Яна
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Яна
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Яна
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Яна
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Яна
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Яна
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Яна
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Яна
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Яна
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Столник
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Столник
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Столник
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Столник
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Столник
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Столник
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Столник
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Столник
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Столник
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Столник
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Горна Малина
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Горна Малина
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Горна Малина
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Горна Малина
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Горна Малина
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Горна Малина
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Горна Малина
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Горна Малина
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Горна Малина
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Горна Малина
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Горна Малина
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Негушево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Негушево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Негушево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Негушево
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Негушево
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Негушево
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Негушево
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Негушево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Негушево
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Негушево
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Негушево
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Негушево
България
Заминава :
Негушево
България
Пристига :
Саранци
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Саранци
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Саранци
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Саранци
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Саранци
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Саранци
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Саранци
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Саранци
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Саранци
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Саранци
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Саранци
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Саранци
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Саранци
България
Заминава :
Саранци
България
Пристига :
Чеканчево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Чеканчево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Чеканчево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Чеканчево
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Чеканчево
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Чеканчево
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Чеканчево
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Чеканчево
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Чеканчево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Чеканчево
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Чеканчево
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Чеканчево
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Чеканчево
България
Заминава :
Негушево
България
Пристига :
Чеканчево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Чеканчево
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Саранци
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Негушево
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Чеканчево
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Негушево
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Саранци
България
Пристига :
Макоцево
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
Негушево
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
Чеканчево
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
Саранци
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Долно Камарци
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
Долно Камарци
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
Саранци
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
Негушево
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
Чеканчево
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Буново
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Буново
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Негушево
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Чеканчево
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Саранци
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Долно Камарци
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Мирково
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Негушево
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Чеканчево
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Саранци
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Долно Камарци
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Буново
България
Пристига :
Мирково
България
Заминава :
Мирково
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Негушево
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Саранци
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Чеканчево
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Долно Камарци
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Буново
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Мирково
България
Пристига :
Челопеч
България
Заминава :
Челопеч
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Негушево
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Саранци
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Чеканчево
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Буново
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Долно Камарци
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Мирково
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Мирково
България
Пристига :
Златица
България
Заминава :
Златица
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Негушево
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Саранци
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Долно Камарци
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Чеканчево
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Буново
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Мирково
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Челопеч
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Мирково
България
Пристига :
Пирдоп
България
Заминава :
Пирдоп
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Негушево
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Саранци
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Долно Камарци
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Чеканчево
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Буново
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Мирково
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Мирково
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Челопеч
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Златица
България
Пристига :
Антон
България
Заминава :
Антон
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Негушево
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Саранци
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Чеканчево
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Долно Камарци
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Мирково
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Мирково
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Буново
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Пирдоп
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Златица
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Челопеч
България
Пристига :
Копривщица
България
Заминава :
Копривщица
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Световрачане
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Кубратово
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Негован
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Ботунец
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Локорско
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Яна
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Столник
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Негушево
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Саранци
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Горна Малина
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Макоцево
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Долно Камарци
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Чеканчево
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Мирково
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Мирково
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Буново
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Пирдоп
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Златица
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Челопеч
България
Пристига :
Стряма
България
Заминава :
Антон
България
Пристига :
Стряма
България