София - Рига

Транспортна фирма

Еколайнс

Превозвач
Еколайнс
Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : София - Рига
Часова зона : (GMT+02:00) София
  • Вторник
    16:15
Автобусни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
София
България
Пристига :
Сегед
Унгария
Едн. билет : 80 лв.
Заминава :
Сегед
Унгария
Пристига :
Будапеща
Унгария
Заминава :
София
България
Пристига :
Будапеща
Унгария
Едн. билет : 80 лв.
Заминава :
София
България
Пристига :
Виена
Австрия
Едн. билет : 80 лв.
Заминава :
Будапеща
Унгария
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Сегед
Унгария
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
Братислава
Словакия
Заминава :
София
България
Пристига :
Братислава
Словакия
Едн. билет : 80 лв.
Заминава :
Сегед
Унгария
Пристига :
Братислава
Словакия
Заминава :
Будапеща
Унгария
Пристига :
Братислава
Словакия
Заминава :
Братислава
Словакия
Пристига :
Краков
Полша
Заминава :
София
България
Пристига :
Краков
Полша
Едн. билет : 130 лв.
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
Краков
Полша
Заминава :
Сегед
Унгария
Пристига :
Краков
Полша
Заминава :
Будапеща
Унгария
Пристига :
Краков
Полша
Заминава :
Краков
Полша
Пристига :
Катовице
Полша
Заминава :
Сегед
Унгария
Пристига :
Катовице
Полша
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
Катовице
Полша
Заминава :
София
България
Пристига :
Катовице
Полша
Едн. билет : 130 лв.
Заминава :
Будапеща
Унгария
Пристига :
Катовице
Полша
Заминава :
Братислава
Словакия
Пристига :
Катовице
Полша
Заминава :
Катовице
Полша
Пристига :
Честохова
Полша
Заминава :
Будапеща
Унгария
Пристига :
Честохова
Полша
Заминава :
Сегед
Унгария
Пристига :
Честохова
Полша
Заминава :
София
България
Пристига :
Честохова
Полша
Едн. билет : 150 лв.
Заминава :
Братислава
Словакия
Пристига :
Честохова
Полша
Заминава :
Краков
Полша
Пристига :
Честохова
Полша
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
Честохова
Полша
Заминава :
Честохова
Полша
Пристига :
Пьотрков Трибуналски
Полша
Заминава :
Сегед
Унгария
Пристига :
Пьотрков Трибуналски
Полша
Заминава :
Будапеща
Унгария
Пристига :
Пьотрков Трибуналски
Полша
Заминава :
София
България
Пристига :
Пьотрков Трибуналски
Полша
Едн. билет : 150 лв.
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
Пьотрков Трибуналски
Полша
Заминава :
Краков
Полша
Пристига :
Пьотрков Трибуналски
Полша
Заминава :
Катовице
Полша
Пристига :
Пьотрков Трибуналски
Полша
Заминава :
Братислава
Словакия
Пристига :
Пьотрков Трибуналски
Полша
Заминава :
Пьотрков Трибуналски
Полша
Пристига :
Варшава
Полша
Заминава :
Сегед
Унгария
Пристига :
Варшава
Полша
Заминава :
Будапеща
Унгария
Пристига :
Варшава
Полша
Заминава :
София
България
Пристига :
Варшава
Полша
Заминава :
Краков
Полша
Пристига :
Варшава
Полша
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
Варшава
Полша
Заминава :
Катовице
Полша
Пристига :
Варшава
Полша
Заминава :
Братислава
Словакия
Пристига :
Варшава
Полша
Заминава :
Честохова
Полша
Пристига :
Варшава
Полша
Заминава :
Варшава
Полша
Пристига :
Биалисток
Полша
Заминава :
София
България
Пристига :
Биалисток
Полша
Едн. билет : 165 лв.
Заминава :
Будапеща
Унгария
Пристига :
Биалисток
Полша
Заминава :
Сегед
Унгария
Пристига :
Биалисток
Полша
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
Биалисток
Полша
Заминава :
Краков
Полша
Пристига :
Биалисток
Полша
Заминава :
Катовице
Полша
Пристига :
Биалисток
Полша
Заминава :
Братислава
Словакия
Пристига :
Биалисток
Полша
Заминава :
Честохова
Полша
Пристига :
Биалисток
Полша
Заминава :
Пьотрков Трибуналски
Полша
Пристига :
Биалисток
Полша
Заминава :
Биалисток
Полша
Пристига :
Каунас
Литва
Заминава :
Будапеща
Унгария
Пристига :
Каунас
Литва
Заминава :
София
България
Пристига :
Каунас
Литва
Едн. билет : 205 лв.
Заминава :
Сегед
Унгария
Пристига :
Каунас
Литва
Заминава :
Братислава
Словакия
Пристига :
Каунас
Литва
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
Каунас
Литва
Заминава :
Краков
Полша
Пристига :
Каунас
Литва
Заминава :
Катовице
Полша
Пристига :
Каунас
Литва
Заминава :
Варшава
Полша
Пристига :
Каунас
Литва
Заминава :
Честохова
Полша
Пристига :
Каунас
Литва
Заминава :
Пьотрков Трибуналски
Полша
Пристига :
Каунас
Литва
Заминава :
Каунас
Литва
Пристига :
Вилнюс
Литва
Заминава :
София
България
Пристига :
Вилнюс
Литва
Едн. билет : 210 лв.
Заминава :
Сегед
Унгария
Пристига :
Вилнюс
Литва
Заминава :
Будапеща
Унгария
Пристига :
Вилнюс
Литва
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
Вилнюс
Литва
Заминава :
Братислава
Словакия
Пристига :
Вилнюс
Литва
Заминава :
Краков
Полша
Пристига :
Вилнюс
Литва
Заминава :
Катовице
Полша
Пристига :
Вилнюс
Литва
Заминава :
Варшава
Полша
Пристига :
Вилнюс
Литва
Заминава :
Пьотрков Трибуналски
Полша
Пристига :
Вилнюс
Литва
Заминава :
Биалисток
Полша
Пристига :
Вилнюс
Литва
Заминава :
Честохова
Полша
Пристига :
Вилнюс
Литва
Заминава :
Вилнюс
Литва
Пристига :
Паневезис
Литва
Заминава :
София
България
Пристига :
Паневезис
Литва
Едн. билет : 205 лв.
Заминава :
Сегед
Унгария
Пристига :
Паневезис
Литва
Заминава :
Будапеща
Унгария
Пристига :
Паневезис
Литва
Заминава :
Братислава
Словакия
Пристига :
Паневезис
Литва
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
Паневезис
Литва
Заминава :
Краков
Полша
Пристига :
Паневезис
Литва
Заминава :
Катовице
Полша
Пристига :
Паневезис
Литва
Заминава :
Пьотрков Трибуналски
Полша
Пристига :
Паневезис
Литва
Заминава :
Варшава
Полша
Пристига :
Паневезис
Литва
Заминава :
Каунас
Литва
Пристига :
Паневезис
Литва
Заминава :
Честохова
Полша
Пристига :
Паневезис
Литва
Заминава :
Биалисток
Полша
Пристига :
Паневезис
Литва
Заминава :
Паневезис
Литва
Пристига :
Рига
Латвия
Заминава :
София
България
Пристига :
Рига
Латвия
Едн. билет : 226 лв.
Заминава :
Сегед
Унгария
Пристига :
Рига
Латвия
Заминава :
Будапеща
Унгария
Пристига :
Рига
Латвия
Заминава :
Краков
Полша
Пристига :
Рига
Латвия
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
Рига
Латвия
Заминава :
Братислава
Словакия
Пристига :
Рига
Латвия
Заминава :
Катовице
Полша
Пристига :
Рига
Латвия
Заминава :
Каунас
Литва
Пристига :
Рига
Латвия
Заминава :
Биалисток
Полша
Пристига :
Рига
Латвия
Заминава :
Пьотрков Трибуналски
Полша
Пристига :
Рига
Латвия
Заминава :
Варшава
Полша
Пристига :
Рига
Латвия
Заминава :
Честохова
Полша
Пристига :
Рига
Латвия
Заминава :
Вилнюс
Литва
Пристига :
Рига
Латвия