София - Видин

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : София - Видин
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  12:00
 • Вторник
  12:00
 • Сряда
  12:00
 • Четвъртък
  12:00
 • Петък
  12:00
 • Събота
  12:00
 • Неделя
  12:00
 • Празнични дни
  12:00
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
София
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Криводол
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Криводол
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Криводол
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Бойчиновци
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Бойчиновци
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Бойчиновци
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Бойчиновци
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Мърчево
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Мърчево
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Мърчево
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Мърчево
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Мърчево
България
Заминава :
Мърчево
България
Пристига :
Габровница
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Габровница
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Габровница
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Габровница
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Габровница
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Габровница
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Долно Церовене
България
Заминава :
Габровница
България
Пристига :
Долно Церовене
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Долно Церовене
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Долно Церовене
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Долно Церовене
България
Заминава :
Мърчево
България
Пристига :
Долно Церовене
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Долно Церовене
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Медковец
България
Заминава :
Долно Церовене
България
Пристига :
Медковец
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Медковец
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Медковец
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Медковец
България
Заминава :
Габровница
България
Пристига :
Медковец
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Медковец
България
Заминава :
Мърчево
България
Пристига :
Медковец
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Брусарци
България
Заминава :
Медковец
България
Пристига :
Брусарци
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Брусарци
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Брусарци
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Брусарци
България
Заминава :
Долно Церовене
България
Пристига :
Брусарци
България
Заминава :
Мърчево
България
Пристига :
Брусарци
България
Заминава :
Габровница
България
Пристига :
Брусарци
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Брусарци
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Дреновец
България
Заминава :
Брусарци
България
Пристига :
Дреновец
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Дреновец
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Дреновец
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Дреновец
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Дреновец
България
Заминава :
Мърчево
България
Пристига :
Дреновец
България
Заминава :
Долно Церовене
България
Пристига :
Дреновец
България
Заминава :
Габровница
България
Пристига :
Дреновец
България
Заминава :
Медковец
България
Пристига :
Дреновец
България
Заминава :
Дреновец
България
Пристига :
Воднянци
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Воднянци
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Воднянци
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Воднянци
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Воднянци
България
Заминава :
Долно Церовене
България
Пристига :
Воднянци
България
Заминава :
Мърчево
България
Пристига :
Воднянци
България
Заминава :
Габровница
България
Пристига :
Воднянци
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Воднянци
България
Заминава :
Медковец
България
Пристига :
Воднянци
България
Заминава :
Брусарци
България
Пристига :
Воднянци
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Орешец
България
Заминава :
Воднянци
България
Пристига :
Орешец
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Орешец
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Орешец
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Орешец
България
Заминава :
Долно Церовене
България
Пристига :
Орешец
България
Заминава :
Мърчево
България
Пристига :
Орешец
България
Заминава :
Габровница
България
Пристига :
Орешец
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Орешец
България
Заминава :
Медковец
България
Пристига :
Орешец
България
Заминава :
Дреновец
България
Пристига :
Орешец
България
Заминава :
Брусарци
България
Пристига :
Орешец
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Димово
България
Заминава :
Орешец
България
Пристига :
Димово
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Димово
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Димово
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Димово
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Димово
България
Заминава :
Габровница
България
Пристига :
Димово
България
Заминава :
Мърчево
България
Пристига :
Димово
България
Заминава :
Дреновец
България
Пристига :
Димово
България
Заминава :
Брусарци
България
Пристига :
Димово
България
Заминава :
Медковец
България
Пристига :
Димово
България
Заминава :
Долно Церовене
България
Пристига :
Димово
България
Заминава :
Воднянци
България
Пристига :
Димово
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Срацимир
България
Заминава :
Димово
България
Пристига :
Срацимир
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Срацимир
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Срацимир
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Срацимир
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Срацимир
България
Заминава :
Габровница
България
Пристига :
Срацимир
България
Заминава :
Мърчево
България
Пристига :
Срацимир
България
Заминава :
Брусарци
България
Пристига :
Срацимир
България
Заминава :
Дреновец
България
Пристига :
Срацимир
България
Заминава :
Воднянци
България
Пристига :
Срацимир
България
Заминава :
Долно Церовене
България
Пристига :
Срацимир
България
Заминава :
Медковец
България
Пристига :
Срацимир
България
Заминава :
Орешец
България
Пристига :
Срацимир
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
Срацимир
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
Мърчево
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
Габровница
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
Долно Церовене
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
Дреновец
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
Брусарци
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
Димово
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
Воднянци
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
Медковец
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
Орешец
България
Пристига :
Видбол
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Видбол
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Габровница
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Мърчево
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Брусарци
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Димово
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Орешец
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Дреновец
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Воднянци
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Долно Церовене
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Медковец
България
Пристига :
Видин
България
Заминава :
Срацимир
България
Пристига :
Видин
България