София - Валядолид

Транспортна фирма

Юнион-Ивкони

Превозвач
Юнион-Ивкони
Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : София - Валядолид
Часова зона : (GMT+02:00) София
  • Понеделник
    9:00
  • Вторник
    9:00
  • Четвъртък
    9:00
Автобусни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
София
България
Пристига :
Любляна
Словения
Едн. билет : 130 лв.
Дв. билет : 208 лв.
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Верона
Италия
Заминава :
София
България
Пристига :
Верона
Италия
Едн. билет : 150 лв.
Дв. билет : 240 лв.
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Милано
Италия
Заминава :
София
България
Пристига :
Милано
Италия
Едн. билет : 160 лв.
Дв. билет : 256 лв.
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Милано
Италия
Заминава :
Милано
Италия
Пристига :
Генуа
Италия
Заминава :
София
България
Пристига :
Генуа
Италия
Едн. билет : 180 лв.
Дв. билет : 288 лв.
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Генуа
Италия
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Генуа
Италия
Заминава :
Генуа
Италия
Пристига :
Ница
Франция
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Ница
Франция
Заминава :
София
България
Пристига :
Ница
Франция
Едн. билет : 190 лв.
Дв. билет : 304 лв.
Заминава :
Милано
Италия
Пристига :
Ница
Франция
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Ница
Франция
Заминава :
Ница
Франция
Пристига :
Марсилия
Франция
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Марсилия
Франция
Заминава :
София
България
Пристига :
Марсилия
Франция
Едн. билет : 190 лв.
Дв. билет : 304 лв.
Заминава :
Милано
Италия
Пристига :
Марсилия
Франция
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Марсилия
Франция
Заминава :
Генуа
Италия
Пристига :
Марсилия
Франция
Заминава :
Марсилия
Франция
Пристига :
Ним
Франция
Заминава :
София
България
Пристига :
Ним
Франция
Едн. билет : 210 лв.
Дв. билет : 336 лв.
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Ним
Франция
Заминава :
Генуа
Италия
Пристига :
Ним
Франция
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Ним
Франция
Заминава :
Милано
Италия
Пристига :
Ним
Франция
Заминава :
Ница
Франция
Пристига :
Ним
Франция
Заминава :
Ним
Франция
Пристига :
Монпелие
Франция
Заминава :
София
България
Пристига :
Монпелие
Франция
Едн. билет : 210 лв.
Дв. билет : 336 лв.
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Монпелие
Франция
Заминава :
Милано
Италия
Пристига :
Монпелие
Франция
Заминава :
Генуа
Италия
Пристига :
Монпелие
Франция
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Монпелие
Франция
Заминава :
Ница
Франция
Пристига :
Монпелие
Франция
Заминава :
Марсилия
Франция
Пристига :
Монпелие
Франция
Заминава :
Монпелие
Франция
Пристига :
Нарбон
Франция
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Нарбон
Франция
Заминава :
София
България
Пристига :
Нарбон
Франция
Едн. билет : 220 лв.
Дв. билет : 352 лв.
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Нарбон
Франция
Заминава :
Милано
Италия
Пристига :
Нарбон
Франция
Заминава :
Генуа
Италия
Пристига :
Нарбон
Франция
Заминава :
Ница
Франция
Пристига :
Нарбон
Франция
Заминава :
Ним
Франция
Пристига :
Нарбон
Франция
Заминава :
Марсилия
Франция
Пристига :
Нарбон
Франция
Заминава :
Нарбон
Франция
Пристига :
Барселона
Испания
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Барселона
Испания
Заминава :
София
България
Пристига :
Барселона
Испания
Едн. билет : 200 лв.
Дв. билет : 320 лв.
Заминава :
Генуа
Италия
Пристига :
Барселона
Испания
Заминава :
Милано
Италия
Пристига :
Барселона
Испания
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Барселона
Испания
Заминава :
Ним
Франция
Пристига :
Барселона
Испания
Заминава :
Ница
Франция
Пристига :
Барселона
Испания
Заминава :
Марсилия
Франция
Пристига :
Барселона
Испания
Заминава :
Монпелие
Франция
Пристига :
Барселона
Испания
Заминава :
Барселона
Испания
Пристига :
Лерида
Испания
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Лерида
Испания
Заминава :
София
България
Пристига :
Лерида
Испания
Едн. билет : 210 лв.
Дв. билет : 336 лв.
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Лерида
Испания
Заминава :
Милано
Италия
Пристига :
Лерида
Испания
Заминава :
Генуа
Италия
Пристига :
Лерида
Испания
Заминава :
Ним
Франция
Пристига :
Лерида
Испания
Заминава :
Ница
Франция
Пристига :
Лерида
Испания
Заминава :
Марсилия
Франция
Пристига :
Лерида
Испания
Заминава :
Монпелие
Франция
Пристига :
Лерида
Испания
Заминава :
Нарбон
Франция
Пристига :
Лерида
Испания
Заминава :
Лерида
Испания
Пристига :
Фрага
Испания
Заминава :
София
България
Пристига :
Фрага
Испания
Едн. билет : 210 лв.
Дв. билет : 336 лв.
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Фрага
Испания
Заминава :
Милано
Италия
Пристига :
Фрага
Испания
Заминава :
Генуа
Италия
Пристига :
Фрага
Испания
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Фрага
Испания
Заминава :
Марсилия
Франция
Пристига :
Фрага
Испания
Заминава :
Ним
Франция
Пристига :
Фрага
Испания
Заминава :
Ница
Франция
Пристига :
Фрага
Испания
Заминава :
Монпелие
Франция
Пристига :
Фрага
Испания
Заминава :
Барселона
Испания
Пристига :
Фрага
Испания
Заминава :
Нарбон
Франция
Пристига :
Фрага
Испания
Заминава :
Фрага
Испания
Пристига :
Сарагоса
Испания
Заминава :
София
България
Пристига :
Сарагоса
Испания
Едн. билет : 210 лв.
Дв. билет : 336 лв.
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Сарагоса
Испания
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Сарагоса
Испания
Заминава :
Милано
Италия
Пристига :
Сарагоса
Испания
Заминава :
Марсилия
Франция
Пристига :
Сарагоса
Испания
Заминава :
Ним
Франция
Пристига :
Сарагоса
Испания
Заминава :
Ница
Франция
Пристига :
Сарагоса
Испания
Заминава :
Генуа
Италия
Пристига :
Сарагоса
Испания
Заминава :
Монпелие
Франция
Пристига :
Сарагоса
Испания
Заминава :
Барселона
Испания
Пристига :
Сарагоса
Испания
Заминава :
Лерида
Испания
Пристига :
Сарагоса
Испания
Заминава :
Нарбон
Франция
Пристига :
Сарагоса
Испания
Заминава :
Сарагоса
Испания
Пристига :
Мадрид
Испания
Заминава :
София
България
Пристига :
Мадрид
Испания
Едн. билет : 210 лв.
Дв. билет : 336 лв.
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Мадрид
Испания
Заминава :
Милано
Италия
Пристига :
Мадрид
Испания
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Мадрид
Испания
Заминава :
Генуа
Италия
Пристига :
Мадрид
Испания
Заминава :
Ним
Франция
Пристига :
Мадрид
Испания
Заминава :
Марсилия
Франция
Пристига :
Мадрид
Испания
Заминава :
Ница
Франция
Пристига :
Мадрид
Испания
Заминава :
Фрага
Испания
Пристига :
Мадрид
Испания
Заминава :
Лерида
Испания
Пристига :
Мадрид
Испания
Заминава :
Монпелие
Франция
Пристига :
Мадрид
Испания
Заминава :
Нарбон
Франция
Пристига :
Мадрид
Испания
Заминава :
Барселона
Испания
Пристига :
Мадрид
Испания
Заминава :
Мадрид
Испания
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Заминава :
София
България
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Едн. билет : 220 лв.
Дв. билет : 352 лв.
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Заминава :
Милано
Италия
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Заминава :
Ница
Франция
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Заминава :
Ним
Франция
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Заминава :
Марсилия
Франция
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Заминава :
Генуа
Италия
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Заминава :
Нарбон
Франция
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Заминава :
Лерида
Испания
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Заминава :
Фрага
Испания
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Заминава :
Барселона
Испания
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Заминава :
Сарагоса
Испания
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Заминава :
Монпелие
Франция
Пристига :
Аранда де Дуеро
Испания
Заминава :
София
България
Пристига :
Пенафиел
Испания
Едн. билет : 220 лв.
Дв. билет : 352 лв.
Заминава :
Аранда де Дуеро
Испания
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
Милано
Италия
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
Марсилия
Франция
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
Генуа
Италия
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
Ним
Франция
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
Ница
Франция
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
Сарагоса
Испания
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
Барселона
Испания
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
Монпелие
Франция
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
Лерида
Испания
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
Фрага
Испания
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
Нарбон
Франция
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
Мадрид
Испания
Пристига :
Пенафиел
Испания
Заминава :
София
България
Пристига :
Валядолид
Испания
Едн. билет : 240 лв.
Дв. билет : 384 лв.
Заминава :
Пенафиел
Испания
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Любляна
Словения
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Верона
Италия
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Милано
Италия
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Генуа
Италия
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Ница
Франция
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Марсилия
Франция
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Фрага
Испания
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Лерида
Испания
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Барселона
Испания
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Нарбон
Франция
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Ним
Франция
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Монпелие
Франция
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Сарагоса
Испания
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Мадрид
Испания
Пристига :
Валядолид
Испания
Заминава :
Аранда де Дуеро
Испания
Пристига :
Валядолид
Испания