Русе - София

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Русе - София
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  6:15
 • Вторник
  6:15
 • Сряда
  6:15
 • Четвъртък
  6:15
 • Петък
  6:15
 • Събота
  6:15
 • Неделя
  6:15
 • Празнични дни
  6:15
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Русе
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Иваново
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Иваново
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Иваново
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Две Могили
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Две Могили
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Две Могили
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Две Могили
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Червен бряг
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Роман
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Червен бряг
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Роман
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Червен бряг
България
Пристига :
София
България
Заминава :
София
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Роман
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Червен бряг
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
София
България