Русе - Горна Оряховица

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Русе - Горна Оряховица
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  7:45
 • Вторник
  7:45
 • Сряда
  7:45
 • Четвъртък
  7:45
 • Петък
  7:45
 • Събота
  7:45
 • Неделя
  7:45
 • Празнични дни
  7:45
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Русе
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Долапите
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Долапите
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Долапите
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Божичен
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Божичен
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Божичен
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Божичен
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Иваново
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Иваново
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Иваново
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Иваново
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Иваново
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Кошов
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Кошов
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Кошов
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Кошов
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Кошов
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Кошов
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Табачка
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Табачка
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Табачка
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Табачка
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Табачка
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Табачка
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Табачка
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Две Могили
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Две Могили
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Две Могили
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Две Могили
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Две Могили
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Две Могили
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Две Могили
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Две Могили
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Батишница
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Батишница
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Батишница
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Батишница
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Батишница
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Батишница
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Батишница
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Батишница
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Батишница
България
Заминава :
Батишница
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Борово
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Моруница
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Моруница
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Моруница
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Моруница
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Моруница
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Моруница
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Моруница
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Моруница
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Моруница
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Моруница
България
Заминава :
Батишница
България
Пристига :
Моруница
България
Заминава :
Моруница
България
Пристига :
Стърмен
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Стърмен
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Стърмен
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Стърмен
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Стърмен
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Стърмен
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Стърмен
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Стърмен
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Стърмен
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Стърмен
България
Заминава :
Батишница
България
Пристига :
Стърмен
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Стърмен
България
Заминава :
Стърмен
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Батишница
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Моруница
България
Пристига :
Бяла(Рс)
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Полско Косово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Полско Косово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Полско Косово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Полско Косово
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Полско Косово
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Полско Косово
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Полско Косово
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Полско Косово
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Полско Косово
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Полско Косово
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Полско Косово
България
Заминава :
Батишница
България
Пристига :
Полско Косово
България
Заминава :
Стърмен
България
Пристига :
Полско Косово
България
Заминава :
Моруница
България
Пристига :
Полско Косово
България
Заминава :
Полско Косово
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Батишница
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Стърмен
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Моруница
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Полски Тръмбеш
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Батишница
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Полско Косово
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Моруница
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Стърмен
България
Пристига :
Раданово
България
Заминава :
Раданово
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Батишница
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Моруница
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Полско Косово
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Стърмен
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Полски Сеновец
България
Заминава :
Полски Сеновец
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Батишница
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Стърмен
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Полско Косово
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Моруница
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Раданово
България
Пристига :
Петко Каравелово
България
Заминава :
Петко Каравелово
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Батишница
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Моруница
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Стърмен
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Полско Косово
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Полски Сеновец
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Раданово
България
Пристига :
Куцина
България
Заминава :
Куцина
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Батишница
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Стърмен
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Моруница
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Полски Сеновец
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Полско Косово
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Петко Каравелово
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Раданово
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Крушето
България
Заминава :
Крушето
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Батишница
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Моруница
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Стърмен
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Петко Каравелово
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Раданово
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Куцина
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Полско Косово
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Полски Сеновец
България
Пристига :
Янтра
България
Заминава :
Янтра
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Батишница
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Моруница
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Стърмен
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Раданово
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Куцина
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Крушето
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Полски Сеновец
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Петко Каравелово
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Полско Косово
България
Пристига :
Правда
България
Заминава :
Правда
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Долапите
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Иваново
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Божичен
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Табачка
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Кошов
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Две Могили
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Батишница
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Бяла(Рс)
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Моруница
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Стърмен
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Борово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Раданово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Куцина
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Петко Каравелово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Полско Косово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Полски Сеновец
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Полски Тръмбеш
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Крушето
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Янтра
България
Пристига :
Горна Оряховица
България