Пловдив - Карлово

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Пловдив - Карлово
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  7:35
 • Вторник
  7:35
 • Сряда
  7:35
 • Четвъртък
  7:35
 • Петък
  7:35
 • Събота
  7:35
 • Неделя
  7:35
 • Празнични дни
  7:35
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Труд
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Труд
България
Заминава :
Труд
България
Пристига :
Граф Игнатиево
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Граф Игнатиево
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Граф Игнатиево
България
Заминава :
Граф Игнатиево
България
Пристига :
Калояново
България
Заминава :
Труд
България
Пристига :
Калояново
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Калояново
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Калояново
България
Заминава :
Калояново
България
Пристига :
Чернозем
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Чернозем
България
Заминава :
Труд
България
Пристига :
Чернозем
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Чернозем
България
Заминава :
Граф Игнатиево
България
Пристига :
Чернозем
България
Заминава :
Чернозем
България
Пристига :
Долна Махала
България
Заминава :
Труд
България
Пристига :
Долна Махала
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Долна Махала
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Долна Махала
България
Заминава :
Калояново
България
Пристига :
Долна Махала
България
Заминава :
Граф Игнатиево
България
Пристига :
Долна Махала
България
Заминава :
Долна Махала
България
Пристига :
Горна Махала
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Горна Махала
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Горна Махала
България
Заминава :
Труд
България
Пристига :
Горна Махала
България
Заминава :
Чернозем
България
Пристига :
Горна Махала
България
Заминава :
Граф Игнатиево
България
Пристига :
Горна Махала
България
Заминава :
Калояново
България
Пристига :
Горна Махала
България
Заминава :
Горна Махала
България
Пристига :
Иван Вазово
България
Заминава :
Труд
България
Пристига :
Иван Вазово
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Иван Вазово
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Иван Вазово
България
Заминава :
Граф Игнатиево
България
Пристига :
Иван Вазово
България
Заминава :
Чернозем
България
Пристига :
Иван Вазово
България
Заминава :
Калояново
България
Пристига :
Иван Вазово
България
Заминава :
Долна Махала
България
Пристига :
Иван Вазово
България
Заминава :
Иван Вазово
България
Пристига :
Песнопой
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Песнопой
България
Заминава :
Труд
България
Пристига :
Песнопой
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Песнопой
България
Заминава :
Чернозем
България
Пристига :
Песнопой
България
Заминава :
Граф Игнатиево
България
Пристига :
Песнопой
България
Заминава :
Калояново
България
Пристига :
Песнопой
България
Заминава :
Долна Махала
България
Пристига :
Песнопой
България
Заминава :
Горна Махала
България
Пристига :
Песнопой
България
Заминава :
Песнопой
България
Пристига :
Светлина
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Светлина
България
Заминава :
Труд
България
Пристига :
Светлина
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Светлина
България
Заминава :
Граф Игнатиево
България
Пристига :
Светлина
България
Заминава :
Чернозем
България
Пристига :
Светлина
България
Заминава :
Калояново
България
Пристига :
Светлина
България
Заминава :
Горна Махала
България
Пристига :
Светлина
България
Заминава :
Долна Махала
България
Пристига :
Светлина
България
Заминава :
Иван Вазово
България
Пристига :
Светлина
България
Заминава :
Светлина
България
Пристига :
Отдих
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Отдих
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Отдих
България
Заминава :
Чернозем
България
Пристига :
Отдих
България
Заминава :
Калояново
България
Пристига :
Отдих
България
Заминава :
Труд
България
Пристига :
Отдих
България
Заминава :
Граф Игнатиево
България
Пристига :
Отдих
България
Заминава :
Песнопой
България
Пристига :
Отдих
България
Заминава :
Долна Махала
България
Пристига :
Отдих
България
Заминава :
Горна Махала
България
Пристига :
Отдих
България
Заминава :
Иван Вазово
България
Пристига :
Отдих
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Баня
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Баня
България
Заминава :
Отдих
България
Пристига :
Баня
България
Заминава :
Граф Игнатиево
България
Пристига :
Баня
България
Заминава :
Труд
България
Пристига :
Баня
България
Заминава :
Калояново
България
Пристига :
Баня
България
Заминава :
Чернозем
България
Пристига :
Баня
България
Заминава :
Долна Махала
България
Пристига :
Баня
България
Заминава :
Светлина
България
Пристига :
Баня
България
Заминава :
Песнопой
България
Пристига :
Баня
България
Заминава :
Горна Махала
България
Пристига :
Баня
България
Заминава :
Иван Вазово
България
Пристига :
Баня
България
Заминава :
Баня
България
Пристига :
Дъбене
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Дъбене
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Дъбене
България
Заминава :
Калояново
България
Пристига :
Дъбене
България
Заминава :
Граф Игнатиево
България
Пристига :
Дъбене
България
Заминава :
Чернозем
България
Пристига :
Дъбене
България
Заминава :
Труд
България
Пристига :
Дъбене
България
Заминава :
Отдих
България
Пристига :
Дъбене
България
Заминава :
Горна Махала
България
Пристига :
Дъбене
България
Заминава :
Светлина
България
Пристига :
Дъбене
България
Заминава :
Песнопой
България
Пристига :
Дъбене
България
Заминава :
Долна Махала
България
Пристига :
Дъбене
България
Заминава :
Иван Вазово
България
Пристига :
Дъбене
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Карлово
България
Заминава :
Дъбене
България
Пристига :
Карлово
България
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Карлово
България
Заминава :
Чернозем
България
Пристига :
Карлово
България
Заминава :
Граф Игнатиево
България
Пристига :
Карлово
България
Заминава :
Калояново
България
Пристига :
Карлово
България
Заминава :
Труд
България
Пристига :
Карлово
България
Заминава :
Отдих
България
Пристига :
Карлово
България
Заминава :
Светлина
България
Пристига :
Карлово
България
Заминава :
Иван Вазово
България
Пристига :
Карлово
България
Заминава :
Песнопой
България
Пристига :
Карлово
България
Заминава :
Долна Махала
България
Пристига :
Карлово
България
Заминава :
Горна Махала
България
Пристига :
Карлово
България
Заминава :
Баня
България
Пристига :
Карлово
България