Перник - Кюстендил

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Перник - Кюстендил
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  13:40
 • Вторник
  13:40
 • Сряда
  13:40
 • Четвъртък
  13:40
 • Петък
  13:40
 • Събота
  13:40
 • Неделя
  13:40
 • Празнични дни
  13:40
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Перник
България
Пристига :
Кракра
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Бела вода
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Бела вода
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Копаница
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Копаница
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Копаница
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Копаница
България
Заминава :
Копаница
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Прибой
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Прибой
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Прибой
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Прибой
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Прибой
България
Заминава :
Копаница
България
Пристига :
Прибой
България
Заминава :
Прибой
България
Пристига :
Ал.Димитров
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Ал.Димитров
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Ал.Димитров
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Ал.Димитров
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Ал.Димитров
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Ал.Димитров
България
Заминава :
Копаница
България
Пристига :
Ал.Димитров
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Дебели Лак
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Дебели Лак
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Дебели Лак
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Дебели Лак
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Дебели Лак
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Дебели Лак
България
Заминава :
Копаница
България
Пристига :
Дебели Лак
България
Заминава :
Прибой
България
Пристига :
Дебели Лак
България
Заминава :
Дебели Лак
България
Пристига :
Егълница
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Егълница
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Егълница
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Егълница
България
Заминава :
Копаница
България
Пристига :
Егълница
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Егълница
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Егълница
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Егълница
България
Заминава :
Прибой
България
Пристига :
Егълница
България
Заминава :
Егълница
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Копаница
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Дебели Лак
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Прибой
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Жабляно
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Жабляно
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Жабляно
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Жабляно
България
Заминава :
Копаница
България
Пристига :
Жабляно
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Жабляно
България
Заминава :
Дебели Лак
България
Пристига :
Жабляно
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Жабляно
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Жабляно
България
Заминава :
Прибой
България
Пристига :
Жабляно
България
Заминава :
Егълница
България
Пристига :
Жабляно
България
Заминава :
Жабляно
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Копаница
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Прибой
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Дебели Лак
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Егълница
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Копаница
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Прибой
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Дебели Лак
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Жабляно
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Егълница
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Копаница
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Дебели Лак
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Прибой
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Жабляно
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Егълница
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Копаница
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Прибой
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Дебели Лак
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Егълница
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Жабляно
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Копаница
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Прибой
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Дебели Лак
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Егълница
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Жабляно
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Кракра
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Бела вода
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Копаница
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Дебели Лак
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Прибой
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Егълница
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Жабляно
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Кюстендил
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Кюстендил
България