Лакатник - София

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Лакатник - София
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  13:25
 • Вторник
  13:25
 • Сряда
  13:25
 • Четвъртък
  13:25
 • Петък
  13:25
 • Събота
  13:25
 • Неделя
  13:25
 • Празнични дни
  13:25
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
Балкан
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
Бов
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
Бов
България
Заминава :
Бов
България
Пристига :
Церово
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
Церово
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
Церово
България
Заминава :
Церово
България
Пристига :
Желен
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
Желен
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
Желен
България
Заминава :
Бов
България
Пристига :
Желен
България
Заминава :
Желен
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Церово
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Бов
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Своге
България
Пристига :
Орлин
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
Орлин
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
Орлин
България
Заминава :
Церово
България
Пристига :
Орлин
България
Заминава :
Бов
България
Пристига :
Орлин
България
Заминава :
Желен
България
Пристига :
Орлин
България
Заминава :
Орлин
България
Пристига :
Томпсън
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
Томпсън
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
Томпсън
България
Заминава :
Церово
България
Пристига :
Томпсън
България
Заминава :
Бов
България
Пристига :
Томпсън
България
Заминава :
Своге
България
Пристига :
Томпсън
България
Заминава :
Желен
България
Пристига :
Томпсън
България
Заминава :
Томпсън
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Бов
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Церово
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Желен
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Орлин
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Своге
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Реброво
България
Пристига :
Луково
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
Луково
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
Луково
България
Заминава :
Бов
България
Пристига :
Луково
България
Заминава :
Церово
България
Пристига :
Луково
България
Заминава :
Орлин
България
Пристига :
Луково
България
Заминава :
Желен
България
Пристига :
Луково
България
Заминава :
Своге
България
Пристига :
Луково
България
Заминава :
Томпсън
България
Пристига :
Луково
България
Заминава :
Луково
България
Пристига :
Владо Тричков
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
Владо Тричков
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
Владо Тричков
България
Заминава :
Бов
България
Пристига :
Владо Тричков
България
Заминава :
Церово
България
Пристига :
Владо Тричков
България
Заминава :
Орлин
България
Пристига :
Владо Тричков
България
Заминава :
Своге
България
Пристига :
Владо Тричков
България
Заминава :
Желен
България
Пристига :
Владо Тричков
България
Заминава :
Реброво
България
Пристига :
Владо Тричков
България
Заминава :
Томпсън
България
Пристига :
Владо Тричков
България
Заминава :
Владо Тричков
България
Пристига :
Ромча
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
Ромча
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
Ромча
България
Заминава :
Церово
България
Пристига :
Ромча
България
Заминава :
Бов
България
Пристига :
Ромча
България
Заминава :
Орлин
България
Пристига :
Ромча
България
Заминава :
Желен
България
Пристига :
Ромча
България
Заминава :
Своге
България
Пристига :
Ромча
България
Заминава :
Томпсън
България
Пристига :
Ромча
България
Заминава :
Реброво
България
Пристига :
Ромча
България
Заминава :
Луково
България
Пристига :
Ромча
България
Заминава :
Ромча
България
Пристига :
Курило
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
Курило
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
Курило
България
Заминава :
Бов
България
Пристига :
Курило
България
Заминава :
Церово
България
Пристига :
Курило
България
Заминава :
Своге
България
Пристига :
Курило
България
Заминава :
Орлин
България
Пристига :
Курило
България
Заминава :
Желен
България
Пристига :
Курило
България
Заминава :
Томпсън
България
Пристига :
Курило
България
Заминава :
Реброво
България
Пристига :
Курило
България
Заминава :
Луково
България
Пристига :
Курило
България
Заминава :
Владо Тричков
България
Пристига :
Курило
България
Заминава :
Курило
България
Пристига :
Кумарица
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
Кумарица
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
Кумарица
България
Заминава :
Бов
България
Пристига :
Кумарица
България
Заминава :
Церово
България
Пристига :
Кумарица
България
Заминава :
Орлин
България
Пристига :
Кумарица
България
Заминава :
Желен
България
Пристига :
Кумарица
България
Заминава :
Своге
България
Пристига :
Кумарица
България
Заминава :
Томпсън
България
Пристига :
Кумарица
България
Заминава :
Владо Тричков
България
Пристига :
Кумарица
България
Заминава :
Ромча
България
Пристига :
Кумарица
България
Заминава :
Луково
България
Пристига :
Кумарица
България
Заминава :
Реброво
България
Пристига :
Кумарица
България
Заминава :
Кумарица
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Бов
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Своге
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Орлин
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Желен
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Церово
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Томпсън
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Луково
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Ромча
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Реброво
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Курило
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Владо Тричков
България
Пристига :
София
България
Заминава :
София
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Бов
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Орлин
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Желен
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Церово
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Своге
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Луково
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Кумарица
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Курило
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Реброво
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Ромча
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Владо Тричков
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Томпсън
България
Пристига :
София
България
Заминава :
София
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Лакатник
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Балкан
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Бов
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Церово
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Своге
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Желен
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Луково
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Кумарица
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Курило
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Ромча
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Томпсън
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Владо Тричков
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Орлин
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Реброво
България
Пристига :
София
България
Заминава :
София
България
Пристига :
София
България