Кюстендил - София

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Кюстендил - София
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  7:18
 • Вторник
  7:18
 • Сряда
  7:18
 • Четвъртък
  7:18
 • Петък
  7:18
 • Събота
  7:18
 • Неделя
  7:18
 • Празнични дни
  7:18
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Копиловци
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Шишковци
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Раждавица
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Скакавица
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Земен
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Калища
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Ал.Димитров
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Ал.Димитров
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Ал.Димитров
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Ал.Димитров
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Ал.Димитров
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Ал.Димитров
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Ал.Димитров
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Метал
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Даскалово
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Метал
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Драгичево
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Метал
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Даскалово
България
Пристига :
Владая
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Владая
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Драгичево
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Метал
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Даскалово
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Горна Баня
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Метал
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Даскалово
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Драгичево
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Владая
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Кюстендил
България
Пристига :
София
България
Заминава :
София
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Копиловци
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Шишковци
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Земен
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Скакавица
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Раждавица
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Калища
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Ал.Димитров
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Метал
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Даскалово
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Драгичево
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Владая
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Горна Баня
България
Пристига :
София
България