Карлово - Стара Загора

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Карлово - Стара Загора
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  7:35
 • Вторник
  7:35
 • Сряда
  7:35
 • Четвъртък
  7:35
 • Петък
  7:35
 • Събота
  7:35
 • Неделя
  7:35
 • Празнични дни
  7:35
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Ботев
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Свежен
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Свежен
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Калофер
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Калофер
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Калофер
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Осетеново
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Осетеново
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Осетеново
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Осетеново
България
Заминава :
Осетеново
България
Пристига :
Манолово
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Манолово
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Манолово
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Манолово
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Манолово
България
Заминава :
Манолово
България
Пристига :
Тъжа
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Тъжа
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Тъжа
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Тъжа
България
Заминава :
Осетеново
България
Пристига :
Тъжа
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Тъжа
България
Заминава :
Тъжа
България
Пристига :
Търничани
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Търничани
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Търничани
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Търничани
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Търничани
България
Заминава :
Осетеново
България
Пристига :
Търничани
България
Заминава :
Манолово
България
Пристига :
Търничани
България
Заминава :
Търничани
България
Пристига :
Габарево
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Габарево
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Габарево
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Габарево
България
Заминава :
Манолово
България
Пристига :
Габарево
България
Заминава :
Осетеново
България
Пристига :
Габарево
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Габарево
България
Заминава :
Тъжа
България
Пристига :
Габарево
България
Заминава :
Габарево
България
Пристига :
Павел Баня
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Павел Баня
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Павел Баня
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Павел Баня
България
Заминава :
Осетеново
България
Пристига :
Павел Баня
България
Заминава :
Манолово
България
Пристига :
Павел Баня
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Павел Баня
България
Заминава :
Търничани
България
Пристига :
Павел Баня
България
Заминава :
Тъжа
България
Пристига :
Павел Баня
България
Заминава :
Павел Баня
България
Пристига :
Сахране
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Сахране
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Сахране
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Сахране
България
Заминава :
Осетеново
България
Пристига :
Сахране
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Сахране
България
Заминава :
Тъжа
България
Пристига :
Сахране
България
Заминава :
Манолово
България
Пристига :
Сахране
България
Заминава :
Търничани
България
Пристига :
Сахране
България
Заминава :
Габарево
България
Пристига :
Сахране
България
Заминава :
Сахране
България
Пристига :
Голямо Дряново
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Голямо Дряново
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Голямо Дряново
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Голямо Дряново
България
Заминава :
Осетеново
България
Пристига :
Голямо Дряново
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Голямо Дряново
България
Заминава :
Манолово
България
Пристига :
Голямо Дряново
България
Заминава :
Тъжа
България
Пристига :
Голямо Дряново
България
Заминава :
Търничани
България
Пристига :
Голямо Дряново
България
Заминава :
Габарево
България
Пристига :
Голямо Дряново
България
Заминава :
Павел Баня
България
Пристига :
Голямо Дряново
България
Заминава :
Голямо Дряново
България
Пристига :
Дунавци
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Дунавци
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Дунавци
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Дунавци
България
Заминава :
Осетеново
България
Пристига :
Дунавци
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Дунавци
България
Заминава :
Търничани
България
Пристига :
Дунавци
България
Заминава :
Тъжа
България
Пристига :
Дунавци
България
Заминава :
Манолово
България
Пристига :
Дунавци
България
Заминава :
Габарево
България
Пристига :
Дунавци
България
Заминава :
Павел Баня
България
Пристига :
Дунавци
България
Заминава :
Сахране
България
Пристига :
Дунавци
България
Заминава :
Дунавци
България
Пристига :
Казанлък
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Казанлък
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Казанлък
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Казанлък
България
Заминава :
Осетеново
България
Пристига :
Казанлък
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Казанлък
България
Заминава :
Тъжа
България
Пристига :
Казанлък
България
Заминава :
Манолово
България
Пристига :
Казанлък
България
Заминава :
Търничани
България
Пристига :
Казанлък
България
Заминава :
Габарево
България
Пристига :
Казанлък
България
Заминава :
Павел Баня
България
Пристига :
Казанлък
България
Заминава :
Сахране
България
Пристига :
Казанлък
България
Заминава :
Голямо Дряново
България
Пристига :
Казанлък
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Осетеново
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Тъжа
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Манолово
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Търничани
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Павел Баня
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Голямо Дряново
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Габарево
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Дунавци
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Сахране
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Осетеново
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Търничани
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Тъжа
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Манолово
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Сахране
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Габарево
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Голямо Дряново
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Дунавци
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Павел Баня
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Осетеново
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Манолово
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Търничани
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Тъжа
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Павел Баня
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Габарево
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Сахране
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Дунавци
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Голямо Дряново
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Ягода
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Осетеново
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Тъжа
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Манолово
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Голямо Дряново
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Търничани
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Сахране
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Дунавци
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Габарево
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Павел Баня
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Змейово
България
Заминава :
Змейово
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Ботев
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Карлово
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Свежен
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Осетеново
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Калофер
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Тъжа
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Манолово
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Габарево
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Павел Баня
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Голямо Дряново
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Сахране
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Търничани
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Дунавци
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Стара Загора
България
Заминава :
Ягода
България
Пристига :
Стара Загора
България