Казанлък - Зимница

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Казанлък - Зимница
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  13:40
 • Вторник
  13:40
 • Сряда
  13:40
 • Четвъртък
  13:40
 • Петък
  13:40
 • Събота
  13:40
 • Неделя
  13:40
 • Празнични дни
  13:40
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Черганово
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Тулово
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Дъбово
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Ветрен
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Ветрен
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Ветрен
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Ветрен
България
Заминава :
Ветрен
България
Пристига :
Николаево
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Николаево
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Николаево
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Николаево
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Николаево
България
Заминава :
Николаево
България
Пристига :
Гурково
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Гурково
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Гурково
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Гурково
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Гурково
България
Заминава :
Ветрен
България
Пристига :
Гурково
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Твърдица
България
Заминава :
Гурково
България
Пристига :
Твърдица
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Твърдица
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Твърдица
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Твърдица
България
Заминава :
Ветрен
България
Пристига :
Твърдица
България
Заминава :
Николаево
България
Пристига :
Твърдица
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Сборище
България
Заминава :
Твърдица
България
Пристига :
Сборище
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Сборище
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Сборище
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Сборище
България
Заминава :
Ветрен
България
Пристига :
Сборище
България
Заминава :
Гурково
България
Пристига :
Сборище
България
Заминава :
Николаево
България
Пристига :
Сборище
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Шивачево
България
Заминава :
Сборище
България
Пристига :
Шивачево
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Шивачево
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Шивачево
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Шивачево
България
Заминава :
Николаево
България
Пристига :
Шивачево
България
Заминава :
Гурково
България
Пристига :
Шивачево
България
Заминава :
Ветрен
България
Пристига :
Шивачево
България
Заминава :
Твърдица
България
Пристига :
Шивачево
България
Заминава :
Шивачево
България
Пристига :
Чумерна
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Чумерна
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Чумерна
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Чумерна
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Чумерна
България
Заминава :
Гурково
България
Пристига :
Чумерна
България
Заминава :
Ветрен
България
Пристига :
Чумерна
България
Заминава :
Николаево
България
Пристига :
Чумерна
България
Заминава :
Твърдица
България
Пристига :
Чумерна
България
Заминава :
Сборище
България
Пристига :
Чумерна
България
Заминава :
Чумерна
България
Пристига :
Орешак
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Орешак
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Орешак
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Орешак
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Орешак
България
Заминава :
Николаево
България
Пристига :
Орешак
България
Заминава :
Гурково
България
Пристига :
Орешак
България
Заминава :
Ветрен
България
Пристига :
Орешак
България
Заминава :
Сборище
България
Пристига :
Орешак
България
Заминава :
Шивачево
България
Пристига :
Орешак
България
Заминава :
Твърдица
България
Пристига :
Орешак
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Селиминово
България
Заминава :
Орешак
България
Пристига :
Селиминово
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Селиминово
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Селиминово
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Селиминово
България
Заминава :
Николаево
България
Пристига :
Селиминово
България
Заминава :
Ветрен
България
Пристига :
Селиминово
България
Заминава :
Гурково
България
Пристига :
Селиминово
България
Заминава :
Сборище
България
Пристига :
Селиминово
България
Заминава :
Шивачево
България
Пристига :
Селиминово
България
Заминава :
Чумерна
България
Пристига :
Селиминово
България
Заминава :
Твърдица
България
Пристига :
Селиминово
България
Заминава :
Селиминово
България
Пристига :
Гавраилово
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Гавраилово
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Гавраилово
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Гавраилово
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Гавраилово
България
Заминава :
Гурково
България
Пристига :
Гавраилово
България
Заминава :
Ветрен
България
Пристига :
Гавраилово
България
Заминава :
Николаево
България
Пристига :
Гавраилово
България
Заминава :
Сборище
България
Пристига :
Гавраилово
България
Заминава :
Орешак
България
Пристига :
Гавраилово
България
Заминава :
Чумерна
България
Пристига :
Гавраилово
България
Заминава :
Шивачево
България
Пристига :
Гавраилово
България
Заминава :
Твърдица
България
Пристига :
Гавраилово
България
Заминава :
Гавраилово
България
Пристига :
Чинтулово
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Чинтулово
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Чинтулово
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Чинтулово
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Чинтулово
България
Заминава :
Николаево
България
Пристига :
Чинтулово
България
Заминава :
Ветрен
България
Пристига :
Чинтулово
България
Заминава :
Гурково
България
Пристига :
Чинтулово
България
Заминава :
Твърдица
България
Пристига :
Чинтулово
България
Заминава :
Чумерна
България
Пристига :
Чинтулово
България
Заминава :
Орешак
България
Пристига :
Чинтулово
България
Заминава :
Сборище
България
Пристига :
Чинтулово
България
Заминава :
Шивачево
България
Пристига :
Чинтулово
България
Заминава :
Селиминово
България
Пристига :
Чинтулово
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Чинтулово
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Гурково
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Ветрен
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Николаево
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Сборище
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Твърдица
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Шивачево
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Чумерна
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Орешак
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Гавраилово
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Селиминово
България
Пристига :
Сливен
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Сливен
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Ветрен
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Николаево
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Гурково
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Шивачево
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Сборище
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Чумерна
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Твърдица
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Орешак
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Гавраилово
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Чинтулово
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Селиминово
България
Пристига :
Таню Войвода
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Таню Войвода
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Николаево
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Гурково
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Ветрен
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Твърдица
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Сборище
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Чумерна
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Шивачево
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Орешак
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Сливен
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Чинтулово
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Селиминово
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Гавраилово
България
Пристига :
Желю Войвода
България
Заминава :
Желю Войвода
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Казанлък
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Тулово
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Черганово
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Дъбово
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Гурково
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Николаево
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Ветрен
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Чумерна
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Твърдица
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Шивачево
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Сборище
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Сливен
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Чинтулово
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Селиминово
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Орешак
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Гавраилово
България
Пристига :
Зимница
България
Заминава :
Таню Войвода
България
Пристига :
Зимница
България