Дупница - Кулата

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Дупница - Кулата
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  6:00
 • Вторник
  6:00
 • Сряда
  6:00
 • Четвъртък
  6:00
 • Петък
  6:00
 • Събота
  6:00
 • Неделя
  6:00
 • Празнични дни
  6:00
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Джерман
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Усойка
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Усойка
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Бобошево
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Бобошево
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Бобошево
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Мурсалево
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Мурсалево
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Мурсалево
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Мурсалево
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Кочериново
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Кочериново
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Кочериново
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Кочериново
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Кочериново
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Бяло Поле
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Бяло Поле
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Бяло Поле
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Бяло Поле
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Бяло Поле
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Бяло Поле
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Благоевград
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Железница
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Железница
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Железница
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Железница
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Железница
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Железница
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Железница
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Железница
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Железница
България
Заминава :
Железница
България
Пристига :
Симитли
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Симитли
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Симитли
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Симитли
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Симитли
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Симитли
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Симитли
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Симитли
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Симитли
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Симитли
България
Заминава :
Симитли
България
Пристига :
Черниче
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Черниче
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Черниче
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Черниче
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Черниче
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Черниче
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Черниче
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Черниче
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Черниче
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Черниче
България
Заминава :
Железница
България
Пристига :
Черниче
България
Заминава :
Черниче
България
Пристига :
Стара Кресна
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Стара Кресна
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Стара Кресна
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Стара Кресна
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Стара Кресна
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Стара Кресна
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Стара Кресна
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Стара Кресна
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Стара Кресна
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Стара Кресна
България
Заминава :
Симитли
България
Пристига :
Стара Кресна
България
Заминава :
Железница
България
Пристига :
Стара Кресна
България
Заминава :
Стара Кресна
България
Пристига :
Пею Яворов
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Пею Яворов
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Пею Яворов
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Пею Яворов
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Пею Яворов
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Пею Яворов
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Пею Яворов
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Пею Яворов
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Пею Яворов
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Пею Яворов
България
Заминава :
Симитли
България
Пристига :
Пею Яворов
България
Заминава :
Черниче
България
Пристига :
Пею Яворов
България
Заминава :
Железница
България
Пристига :
Пею Яворов
България
Заминава :
Пею Яворов
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Железница
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Черниче
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Симитли
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Стара Кресна
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Железница
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Симитли
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Пею Яворов
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Стара Кресна
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Черниче
България
Пристига :
Кресна
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Железница
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Симитли
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Черниче
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Стара Кресна
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Пею Яворов
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Градешница
България
Заминава :
Градешница
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Железница
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Симитли
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Пею Яворов
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Черниче
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Стара Кресна
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Струмяни
България
Заминава :
Струмяни
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Железница
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Симитли
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Стара Кресна
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Пею Яворов
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Черниче
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Градешница
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Сандански
България
Заминава :
Сандански
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Симитли
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Железница
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Пею Яворов
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Черниче
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Стара Кресна
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Градешница
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Струмяни
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Дамяница
България
Заминава :
Дамяница
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Симитли
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Железница
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Пею Яворов
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Черниче
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Стара Кресна
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Струмяни
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Сандански
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Градешница
България
Пристига :
Генерал Тодоров
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Генерал Тодоров
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Симитли
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Железница
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Черниче
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Пею Яворов
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Стара Кресна
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Градешница
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Дамяница
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Сандански
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Струмяни
България
Пристига :
Марино Поле
България
Заминава :
Марино Поле
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Джерман
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Бяло Поле
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Симитли
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Железница
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Пею Яворов
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Черниче
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Стара Кресна
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Дамяница
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Сандански
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Градешница
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Струмяни
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Кресна
България
Пристига :
Кулата
България
Заминава :
Генерал Тодоров
България
Пристига :
Кулата
България