Дортмунд - Хасково

Транспортна фирма

Георг

Превозвач
Георг
Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Дортмунд - Хасково
Часова зона : (GMT+02:00) София
  • Понеделник
    7:00
  • Четвъртък
    7:00
  • Неделя
    7:00
Автобусни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Ессен
Германия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Дуисбург
Германия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Дуисбург
Германия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Дюселдорф
Германия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Дюселдорф
Германия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Дюселдорф
Германия
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Кьолн
Германия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Кьолн
Германия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Кьолн
Германия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Кьолн
Германия
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Бон
Германия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Бон
Германия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Бон
Германия
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Бон
Германия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Бон
Германия
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Кобленц
Германия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Кобленц
Германия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Кобленц
Германия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Кобленц
Германия
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Кобленц
Германия
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Кобленц
Германия
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
Франкфурт
Германия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Франкфурт
Германия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Франкфурт
Германия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Франкфурт
Германия
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Франкфурт
Германия
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Франкфурт
Германия
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Франкфурт
Германия
Заминава :
Франкфурт
Германия
Пристига :
Вюрцбург
Германия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Вюрцбург
Германия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Вюрцбург
Германия
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Вюрцбург
Германия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Вюрцбург
Германия
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Вюрцбург
Германия
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Вюрцбург
Германия
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
Вюрцбург
Германия
Заминава :
Вюрцбург
Германия
Пристига :
Нюрнберг
Германия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Нюрнберг
Германия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Нюрнберг
Германия
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Нюрнберг
Германия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Нюрнберг
Германия
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Нюрнберг
Германия
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Нюрнберг
Германия
Заминава :
Франкфурт
Германия
Пристига :
Нюрнберг
Германия
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
Нюрнберг
Германия
Заминава :
Нюрнберг
Германия
Пристига :
Инголщат
Германия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Инголщат
Германия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Инголщат
Германия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Инголщат
Германия
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Инголщат
Германия
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Инголщат
Германия
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Инголщат
Германия
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
Инголщат
Германия
Заминава :
Франкфурт
Германия
Пристига :
Инголщат
Германия
Заминава :
Вюрцбург
Германия
Пристига :
Инголщат
Германия
Заминава :
Инголщат
Германия
Пристига :
Мюнхен
Германия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Мюнхен
Германия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Мюнхен
Германия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Мюнхен
Германия
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Мюнхен
Германия
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Мюнхен
Германия
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Мюнхен
Германия
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
Мюнхен
Германия
Заминава :
Франкфурт
Германия
Пристига :
Мюнхен
Германия
Заминава :
Нюрнберг
Германия
Пристига :
Мюнхен
Германия
Заминава :
Вюрцбург
Германия
Пристига :
Мюнхен
Германия
Заминава :
Мюнхен
Германия
Пристига :
Регенсбург
Германия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Регенсбург
Германия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Регенсбург
Германия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Регенсбург
Германия
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Регенсбург
Германия
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Регенсбург
Германия
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Регенсбург
Германия
Заминава :
Франкфурт
Германия
Пристига :
Регенсбург
Германия
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
Регенсбург
Германия
Заминава :
Инголщат
Германия
Пристига :
Регенсбург
Германия
Заминава :
Нюрнберг
Германия
Пристига :
Регенсбург
Германия
Заминава :
Вюрцбург
Германия
Пристига :
Регенсбург
Германия
Заминава :
Регенсбург
Германия
Пристига :
Лансхут
Германия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Лансхут
Германия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Лансхут
Германия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Лансхут
Германия
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Лансхут
Германия
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Лансхут
Германия
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Лансхут
Германия
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
Лансхут
Германия
Заминава :
Франкфурт
Германия
Пристига :
Лансхут
Германия
Заминава :
Нюрнберг
Германия
Пристига :
Лансхут
Германия
Заминава :
Инголщат
Германия
Пристига :
Лансхут
Германия
Заминава :
Вюрцбург
Германия
Пристига :
Лансхут
Германия
Заминава :
Мюнхен
Германия
Пристига :
Лансхут
Германия
Заминава :
Лансхут
Германия
Пристига :
Дегендорф
Германия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Дегендорф
Германия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Дегендорф
Германия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Дегендорф
Германия
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Дегендорф
Германия
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Дегендорф
Германия
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Дегендорф
Германия
Заминава :
Франкфурт
Германия
Пристига :
Дегендорф
Германия
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
Дегендорф
Германия
Заминава :
Нюрнберг
Германия
Пристига :
Дегендорф
Германия
Заминава :
Инголщат
Германия
Пристига :
Дегендорф
Германия
Заминава :
Вюрцбург
Германия
Пристига :
Дегендорф
Германия
Заминава :
Мюнхен
Германия
Пристига :
Дегендорф
Германия
Заминава :
Регенсбург
Германия
Пристига :
Дегендорф
Германия
Заминава :
Дегендорф
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Франкфурт
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Нюрнберг
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Вюрцбург
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Инголщат
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Лансхут
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Регенсбург
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Мюнхен
Германия
Пристига :
Пасау
Германия
Заминава :
Пасау
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Франкфурт
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Инголщат
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Нюрнберг
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Вюрцбург
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Регенсбург
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Дегендорф
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Мюнхен
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Лансхут
Германия
Пристига :
Линц
Австрия
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Линц
Австрия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Франкфурт
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Инголщат
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Нюрнберг
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Вюрцбург
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Регенсбург
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Пасау
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Дегендорф
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Лансхут
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Мюнхен
Германия
Пристига :
Виена
Австрия
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 100 лв.
Дв. билет : 210 лв.
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 210 лв.
Дв. билет : 410 лв.
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 210 лв.
Дв. билет : 410 лв.
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 210 лв.
Дв. билет : 410 лв.
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 210 лв.
Дв. билет : 410 лв.
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 200 лв.
Дв. билет : 390 лв.
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 210 лв.
Дв. билет : 410 лв.
Заминава :
Франкфурт
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 200 лв.
Дв. билет : 390 лв.
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 200 лв.
Дв. билет : 390 лв.
Заминава :
Нюрнберг
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 195 лв.
Дв. билет : 380 лв.
Заминава :
Инголщат
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 175 лв.
Дв. билет : 340 лв.
Заминава :
Вюрцбург
Германия
Пристига :
София
България
Заминава :
Лансхут
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 170 лв.
Дв. билет : 330 лв.
Заминава :
Мюнхен
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 170 лв.
Дв. билет : 330 лв.
Заминава :
Дегендорф
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 170 лв.
Дв. билет : 330 лв.
Заминава :
Пасау
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 165 лв.
Дв. билет : 320 лв.
Заминава :
Регенсбург
Германия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 170 лв.
Дв. билет : 330 лв.
Заминава :
Линц
Австрия
Пристига :
София
България
Едн. билет : 120 лв.
Дв. билет : 250 лв.
Заминава :
София
България
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Франкфурт
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Нюрнберг
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Инголщат
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Вюрцбург
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Лансхут
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Регенсбург
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Пасау
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Дегендорф
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Мюнхен
Германия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Линц
Австрия
Пристига :
Пазарджик
България
Заминава :
Пазарджик
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 220 лв.
Дв. билет : 430 лв.
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 220 лв.
Дв. билет : 430 лв.
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 220 лв.
Дв. билет : 430 лв.
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 220 лв.
Дв. билет : 430 лв.
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 210 лв.
Дв. билет : 410 лв.
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 210 лв.
Дв. билет : 410 лв.
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 185 лв.
Дв. билет : 360 лв.
Заминава :
Франкфурт
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 210 лв.
Дв. билет : 410 лв.
Заминава :
Инголщат
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 180 лв.
Дв. билет : 350 лв.
Заминава :
Нюрнберг
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Вюрцбург
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Мюнхен
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Регенсбург
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 180 лв.
Дв. билет : 350 лв.
Заминава :
Дегендорф
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 180 лв.
Дв. билет : 350 лв.
Заминава :
Лансхут
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 180 лв.
Дв. билет : 350 лв.
Заминава :
София
България
Пристига :
Пловдив
България
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 110 лв.
Дв. билет : 230 лв.
Заминава :
Пасау
Германия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 175 лв.
Дв. билет : 340 лв.
Заминава :
Линц
Австрия
Пристига :
Пловдив
България
Едн. билет : 130 лв.
Дв. билет : 270 лв.
Заминава :
Пловдив
България
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Дортмунд
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Дуисбург
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Ессен
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Кьолн
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Дюселдорф
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Кобленц
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Франкфурт
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Бон
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Инголщат
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Вюрцбург
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Нюрнберг
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Регенсбург
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Лансхут
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Мюнхен
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Дегендорф
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Линц
Австрия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Пасау
Германия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Виена
Австрия
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
София
България
Пристига :
Хасково
България
Заминава :
Пазарджик
България
Пристига :
Хасково
България