Горна Оряховица - Червен бряг

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Горна Оряховица - Червен бряг
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  7:20
 • Вторник
  7:20
 • Сряда
  7:20
 • Четвъртък
  7:20
 • Петък
  7:20
 • Събота
  7:20
 • Неделя
  7:20
 • Празнични дни
  7:20
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Поликраище
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Ресен
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Ресен
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Дичин
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Дичин
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Дичин
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Лесичери
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Лесичери
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Лесичери
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Лесичери
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Стамболово
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Стамболово
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Стамболово
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Стамболово
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Стамболово
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Бутово
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Бутово
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Бутово
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Бутово
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Бутово
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Бутово
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Бутово
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Градище
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Градище
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Градище
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Градище
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Градище
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Градище
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Градище
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Градище
България
Заминава :
Градище
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Каменец
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Каменец
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Каменец
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Каменец
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Каменец
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Каменец
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Каменец
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Каменец
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Каменец
България
Заминава :
Градище
България
Пристига :
Каменец
България
Заминава :
Каменец
България
Пристига :
Одърне
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Одърне
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Одърне
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Одърне
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Одърне
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Одърне
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Одърне
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Одърне
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Одърне
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Одърне
България
Заминава :
Градище
България
Пристига :
Одърне
България
Заминава :
Одърне
България
Пристига :
Пордим
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Пордим
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Пордим
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Пордим
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Пордим
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Пордим
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Пордим
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Пордим
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Пордим
България
Заминава :
Градище
България
Пристига :
Пордим
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Пордим
България
Заминава :
Каменец
България
Пристига :
Пордим
България
Заминава :
Пордим
България
Пристига :
Гривица
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Гривица
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Гривица
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Гривица
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Гривица
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Гривица
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Гривица
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Гривица
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Гривица
България
Заминава :
Градище
България
Пристига :
Гривица
България
Заминава :
Каменец
България
Пристига :
Гривица
България
Заминава :
Одърне
България
Пристига :
Гривица
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Гривица
България
Заминава :
Гривица
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Градище
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Пордим
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Одърне
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Каменец
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Градище
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Одърне
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Пордим
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Каменец
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Гривица
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Градище
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Пордим
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Каменец
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Одърне
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Гривица
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Ясен
България
Заминава :
Ясен
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Градище
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Каменец
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Одърне
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Гривица
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Пордим
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Долни Дъбник
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Градище
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Одърне
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Каменец
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Гривица
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Пордим
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Ясен
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Горни Дъбник
България
Заминава :
Горни Дъбник
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Градище
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Каменец
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Одърне
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Долни Дъбник
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Ясен
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Гривица
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Пордим
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Телиш
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Градище
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Каменец
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Одърне
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Пордим
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Долни Дъбник
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Гривица
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Ясен
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Горни Дъбник
България
Пристига :
Хумата
България
Заминава :
Хумата
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Градище
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Одърне
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Каменец
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Долни Дъбник
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Ясен
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Пордим
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Гривица
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Горни Дъбник
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Телиш
България
Пристига :
Рупци
България
Заминава :
Рупци
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Ресен
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Поликраище
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Дичин
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Лесичери
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Стамболово
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Бутово
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Градище
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Каменец
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Одърне
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Ясен
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Пордим
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Гривица
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Долни Дъбник
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Горни Дъбник
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Телиш
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Хумата
България
Пристига :
Червен бряг
България