Горна Оряховица - Плачковци

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Горна Оряховица - Плачковци
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  13:20
 • Вторник
  13:20
 • Сряда
  13:20
 • Четвъртък
  13:20
 • Петък
  13:20
 • Събота
  13:20
 • Неделя
  13:20
 • Празнични дни
  13:20
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Стайновци
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Трявна
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Божковци
България
Заминава :
Божковци
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Стайновци
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Плачковци
България
Заминава :
Трявна
България
Пристига :
Плачковци
България