Горна Оряховица - Габрово

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Горна Оряховица - Габрово
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  21:25
 • Вторник
  21:25
 • Сряда
  21:25
 • Четвъртък
  21:25
 • Петък
  21:25
 • Събота
  21:25
 • Неделя
  21:25
 • Празнични дни
  21:25
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Самоводене
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Трапезица
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Велико Търново
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Дълга Лъка
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Дебелец
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Соколово
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Ганчовец
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Дряново
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Бачо Киро
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Царева Ливада
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Стойчевци
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Стойчевци
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Стойчевци
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Стойчевци
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Стойчевци
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Стойчевци
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Стойчевци
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Стойчевци
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Стойчевци
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Стойчевци
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Стойчевци
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Стойчевци
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Съботковци
България
Заминава :
Стойчевци
България
Пристига :
Съботковци
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Съботковци
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Съботковци
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Съботковци
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Съботковци
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Съботковци
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Съботковци
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Съботковци
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Съботковци
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Съботковци
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Съботковци
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Съботковци
България
Заминава :
Съботковци
България
Пристига :
Иванковци
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Иванковци
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Иванковци
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Иванковци
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Иванковци
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Иванковци
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Иванковци
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Иванковци
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Иванковци
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Иванковци
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Иванковци
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Иванковци
България
Заминава :
Стойчевци
България
Пристига :
Иванковци
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Иванковци
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Габрово
България
Заминава :
Иванковци
България
Пристига :
Габрово
България
Заминава :
Велико Търново
България
Пристига :
Габрово
България
Заминава :
Трапезица
България
Пристига :
Габрово
България
Заминава :
Самоводене
България
Пристига :
Габрово
България
Заминава :
Дебелец
България
Пристига :
Габрово
България
Заминава :
Соколово
България
Пристига :
Габрово
България
Заминава :
Дълга Лъка
България
Пристига :
Габрово
България
Заминава :
Ганчовец
България
Пристига :
Габрово
България
Заминава :
Стойчевци
България
Пристига :
Габрово
България
Заминава :
Царева Ливада
България
Пристига :
Габрово
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Габрово
България
Заминава :
Бачо Киро
България
Пристига :
Габрово
България
Заминава :
Дряново
България
Пристига :
Габрово
България
Заминава :
Съботковци
България
Пристига :
Габрово
България