Варна - София

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Варна - София
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  13:25
 • Вторник
  13:25
 • Сряда
  13:25
 • Четвъртък
  13:25
 • Петък
  13:25
 • Събота
  13:25
 • Неделя
  13:25
 • Празнични дни
  13:25
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Варна
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Шумен
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Шумен
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Шумен
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Шумен
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Шумен
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Търговище
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Попово
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Стражица
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Горна Оряховица
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Павликени
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Левски
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Плевен
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Долни Дъбник
България
Заминава :
Долни Дъбник
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Телиш
България
Заминава :
Телиш
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Долни Дъбник
България
Пристига :
Червен бряг
България
Заминава :
Червен бряг
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Долни Дъбник
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Телиш
България
Пристига :
Роман
България
Заминава :
Роман
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Телиш
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Червен бряг
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Долни Дъбник
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Роман
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Червен бряг
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Телиш
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Долни Дъбник
България
Пристига :
Своге
България
Заминава :
Своге
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Телиш
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Червен бряг
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Роман
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Долни Дъбник
България
Пристига :
Реброво
България
Заминава :
Реброво
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Долни Дъбник
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Червен бряг
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Телиш
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Роман
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Своге
България
Пристига :
София
България
Заминава :
София
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Шумен
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Търговище
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Попово
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Павликени
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Стражица
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Горна Оряховица
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Роман
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Плевен
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Долни Дъбник
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Червен бряг
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Левски
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Телиш
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Мездра
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Своге
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Реброво
България
Пристига :
София
България