Варна - Русе

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Варна - Русе
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  15:30
 • Вторник
  15:30
 • Сряда
  15:30
 • Четвъртък
  15:30
 • Петък
  15:30
 • Събота
  15:30
 • Неделя
  15:30
 • Празнични дни
  15:30
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Варна
България
Пристига :
Белослав
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Повеляново
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Синдел
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Добрина
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Добрина
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Добрина
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Добрина
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Провадия
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Каспичан
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Хитрино
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Хитрино
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Хитрино
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Хитрино
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Хитрино
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Хитрино
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Хитрино
България
Заминава :
Хитрино
България
Пристига :
Висока Поляна
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Висока Поляна
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Висока Поляна
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Висока Поляна
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Висока Поляна
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Висока Поляна
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Висока Поляна
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Висока Поляна
България
Заминава :
Висока Поляна
България
Пристига :
Самуил
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Самуил
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Самуил
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Самуил
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Самуил
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Самуил
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Самуил
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Самуил
България
Заминава :
Хитрино
България
Пристига :
Самуил
България
Заминава :
Самуил
България
Пристига :
Разград
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Разград
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Разград
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Разград
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Разград
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Разград
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Разград
България
Заминава :
Висока Поляна
България
Пристига :
Разград
България
Заминава :
Хитрино
България
Пристига :
Разград
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Разград
България
Заминава :
Разград
България
Пристига :
Просторно
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Просторно
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Просторно
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Просторно
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Просторно
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Просторно
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Просторно
България
Заминава :
Самуил
България
Пристига :
Просторно
България
Заминава :
Висока Поляна
България
Пристига :
Просторно
България
Заминава :
Хитрино
България
Пристига :
Просторно
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Просторно
България
Заминава :
Просторно
България
Пристига :
Сеново
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Сеново
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Сеново
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Сеново
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Сеново
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Сеново
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Сеново
България
Заминава :
Разград
България
Пристига :
Сеново
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Сеново
България
Заминава :
Самуил
България
Пристига :
Сеново
България
Заминава :
Висока Поляна
България
Пристига :
Сеново
България
Заминава :
Хитрино
България
Пристига :
Сеново
България
Заминава :
Сеново
България
Пристига :
Ветово
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Ветово
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Ветово
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Ветово
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Ветово
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Ветово
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Ветово
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Ветово
България
Заминава :
Хитрино
България
Пристига :
Ветово
България
Заминава :
Самуил
България
Пристига :
Ветово
България
Заминава :
Висока Поляна
България
Пристига :
Ветово
България
Заминава :
Разград
България
Пристига :
Ветово
България
Заминава :
Просторно
България
Пристига :
Ветово
България
Заминава :
Ветово
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Просторно
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Висока Поляна
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Разград
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Самуил
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Хитрино
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Сеново
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Просторно
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Хитрино
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Разград
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Самуил
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Висока Поляна
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Ветово
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Сеново
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Белослав
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Варна
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Повеляново
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Провадия
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Синдел
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Добрина
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Самуил
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Просторно
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Хитрино
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Каспичан
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Висока Поляна
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Разград
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Сеново
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Ветово
България
Пристига :
Русе
България
Заминава :
Русе
България
Пристига :
Русе
България