Бургас - Карнобат

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Бургас - Карнобат
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  18:05
 • Вторник
  18:05
 • Сряда
  18:05
 • Четвъртък
  18:05
 • Петък
  18:05
 • Събота
  18:05
 • Неделя
  18:05
 • Празнични дни
  18:05
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Бургас
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Бургас
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Бургас
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Бургас
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Бургас
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Бургас
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Долно Езерово
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Долно Езерово
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Долно Езерово
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Долно Езерово
България
Заминава :
Долно Езерово
България
Пристига :
Дружба
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Дружба
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Дружба
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Дружба
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Дружба
България
Заминава :
Дружба
България
Пристига :
Камено
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Камено
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Камено
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Камено
България
Заминава :
Долно Езерово
България
Пристига :
Камено
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Камено
България
Заминава :
Камено
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Дружба
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Долно Езерово
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Дружба
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Долно Езерово
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Камено
България
Пристига :
Българово
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Айтос
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Айтос
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Айтос
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Айтос
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Айтос
България
Заминава :
Дружба
България
Пристига :
Айтос
България
Заминава :
Долно Езерово
България
Пристига :
Айтос
България
Заминава :
Камено
България
Пристига :
Айтос
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Айтос
България
Заминава :
Айтос
България
Пристига :
Карагеоргиево
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Карагеоргиево
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Карагеоргиево
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Карагеоргиево
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Карагеоргиево
България
Заминава :
Дружба
България
Пристига :
Карагеоргиево
България
Заминава :
Долно Езерово
България
Пристига :
Карагеоргиево
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Карагеоргиево
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Карагеоргиево
България
Заминава :
Камено
България
Пристига :
Карагеоргиево
България
Заминава :
Карагеоргиево
България
Пристига :
Тополица
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Тополица
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Тополица
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Тополица
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Тополица
България
Заминава :
Долно Езерово
България
Пристига :
Тополица
България
Заминава :
Дружба
България
Пристига :
Тополица
България
Заминава :
Камено
България
Пристига :
Тополица
България
Заминава :
Айтос
България
Пристига :
Тополица
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Тополица
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Тополица
България
Заминава :
Тополица
България
Пристига :
Черноград
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Черноград
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Черноград
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Черноград
България
Заминава :
Дружба
България
Пристига :
Черноград
България
Заминава :
Долно Езерово
България
Пристига :
Черноград
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Черноград
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Черноград
България
Заминава :
Камено
България
Пристига :
Черноград
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Черноград
България
Заминава :
Айтос
България
Пристига :
Черноград
България
Заминава :
Карагеоргиево
България
Пристига :
Черноград
България
Заминава :
Черноград
България
Пристига :
Кликач
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Кликач
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Кликач
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Кликач
България
Заминава :
Дружба
България
Пристига :
Кликач
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Кликач
България
Заминава :
Долно Езерово
България
Пристига :
Кликач
България
Заминава :
Камено
България
Пристига :
Кликач
България
Заминава :
Тополица
България
Пристига :
Кликач
България
Заминава :
Карагеоргиево
България
Пристига :
Кликач
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Кликач
България
Заминава :
Айтос
България
Пристига :
Кликач
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Кликач
България
Заминава :
Кликач
България
Пристига :
Глумче
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Глумче
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Глумче
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Глумче
България
Заминава :
Долно Езерово
България
Пристига :
Глумче
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Глумче
България
Заминава :
Дружба
България
Пристига :
Глумче
България
Заминава :
Айтос
България
Пристига :
Глумче
България
Заминава :
Тополица
България
Пристига :
Глумче
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Глумче
България
Заминава :
Карагеоргиево
България
Пристига :
Глумче
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Глумче
България
Заминава :
Камено
България
Пристига :
Глумче
България
Заминава :
Черноград
България
Пристига :
Глумче
България
Заминава :
Глумче
България
Пристига :
Карнобат
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Карнобат
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Карнобат
България
Заминава :
Долно Езерово
България
Пристига :
Карнобат
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Карнобат
България
Заминава :
Бургас
България
Пристига :
Карнобат
България
Заминава :
Дружба
България
Пристига :
Карнобат
България
Заминава :
Тополица
България
Пристига :
Карнобат
България
Заминава :
Карагеоргиево
България
Пристига :
Карнобат
България
Заминава :
Айтос
България
Пристига :
Карнобат
България
Заминава :
Камено
България
Пристига :
Карнобат
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Карнобат
България
Заминава :
Българово
България
Пристига :
Карнобат
България
Заминава :
Черноград
България
Пристига :
Карнобат
България
Заминава :
Кликач
България
Пристига :
Карнобат
България