Благоевград - София

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Благоевград - София
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  6:00
 • Вторник
  6:00
 • Сряда
  6:00
 • Четвъртък
  6:00
 • Петък
  6:00
 • Събота
  6:00
 • Неделя
  6:00
 • Празнични дни
  6:00
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Кочериново
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Мурсалево
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Мурсалево
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Бобошево
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Бобошево
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Бобошево
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Усойка
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Усойка
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Усойка
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Усойка
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Дупница
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Дупница
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Дупница
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Дупница
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Дупница
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Долни Раковец
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Долни Раковец
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Долни Раковец
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Долни Раковец
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Долни Раковец
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Долни Раковец
България
Заминава :
Долни Раковец
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Радомир
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Долни Раковец
България
Пристига :
Батановци
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Долни Раковец
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Долни Раковец
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Перник
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Долни Раковец
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Метал
България
Заминава :
Метал
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Долни Раковец
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Даскалово
България
Заминава :
Даскалово
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Долни Раковец
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Метал
България
Пристига :
Драгичево
България
Заминава :
Драгичево
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Долни Раковец
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Даскалово
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Метал
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
Горна Баня
България
Заминава :
Горна Баня
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Долни Раковец
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Даскалово
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Метал
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Драгичево
България
Пристига :
София
България
Заминава :
София
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Благоевград
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Кочериново
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Усойка
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Мурсалево
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Бобошево
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Радомир
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Долни Раковец
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Батановци
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Дупница
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Драгичево
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Даскалово
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Метал
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Перник
България
Пристига :
София
България
Заминава :
Горна Баня
България
Пристига :
София
България