Берковица - Мездра

Транспортна фирма

БДЖ

Информацията за автобусните автобусните и ЖП разписания в BGrazpisanie.com се актуализира постоянно, но поради извършваните от превозвачите инцидентни и необявявани промени, са възможни несъответствия.
Маршрут
Разписание : Берковица - Мездра
Часова зона : (GMT+02:00) София
 • Понеделник
  14:35
 • Вторник
  14:35
 • Сряда
  14:35
 • Четвъртък
  14:35
 • Петък
  14:35
 • Събота
  14:35
 • Неделя
  14:35
 • Празнични дни
  14:35
Железопътни линии
Заминава

Пристига

Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Бокиловци
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Боровци
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Боровци
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Благово
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Благово
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Благово
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Монтана
България
Заминава :
Благово
България
Пристига :
Монтана
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Монтана
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Монтана
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Ерден
България
Заминава :
Монтана
България
Пристига :
Ерден
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Ерден
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Ерден
България
Заминава :
Благово
България
Пристига :
Ерден
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Бойчиновци
България
Заминава :
Ерден
България
Пристига :
Бойчиновци
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Бойчиновци
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Бойчиновци
България
Заминава :
Монтана
България
Пристига :
Бойчиновци
България
Заминава :
Благово
България
Пристига :
Бойчиновци
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Охрид
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Охрид
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Охрид
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Охрид
България
Заминава :
Ерден
България
Пристига :
Охрид
България
Заминава :
Благово
България
Пристига :
Охрид
България
Заминава :
Монтана
България
Пристига :
Охрид
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Пали Лула
България
Заминава :
Охрид
България
Пристига :
Пали Лула
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Пали Лула
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Пали Лула
България
Заминава :
Монтана
България
Пристига :
Пали Лула
България
Заминава :
Благово
България
Пристига :
Пали Лула
България
Заминава :
Ерден
България
Пристига :
Пали Лула
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Пали Лула
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Ракево
България
Заминава :
Пали Лула
България
Пристига :
Ракево
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Ракево
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Ракево
България
Заминава :
Монтана
България
Пристига :
Ракево
България
Заминава :
Ерден
България
Пристига :
Ракево
България
Заминава :
Благово
България
Пристига :
Ракево
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Ракево
България
Заминава :
Охрид
България
Пристига :
Ракево
България
Заминава :
Ракево
България
Пристига :
Криводол
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Криводол
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Криводол
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Криводол
България
Заминава :
Благово
България
Пристига :
Криводол
България
Заминава :
Монтана
България
Пристига :
Криводол
България
Заминава :
Ерден
България
Пристига :
Криводол
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Криводол
България
Заминава :
Пали Лула
България
Пристига :
Криводол
България
Заминава :
Охрид
България
Пристига :
Криводол
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Власатица
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Власатица
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Власатица
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Власатица
България
Заминава :
Монтана
България
Пристига :
Власатица
България
Заминава :
Ерден
България
Пристига :
Власатица
България
Заминава :
Благово
България
Пристига :
Власатица
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Власатица
България
Заминава :
Пали Лула
България
Пристига :
Власатица
България
Заминава :
Охрид
България
Пристига :
Власатица
България
Заминава :
Ракево
България
Пристига :
Власатица
България
Заминава :
Власатица
България
Пристига :
Бели Извор
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Бели Извор
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Бели Извор
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Бели Извор
България
Заминава :
Монтана
България
Пристига :
Бели Извор
България
Заминава :
Благово
България
Пристига :
Бели Извор
България
Заминава :
Ерден
България
Пристига :
Бели Извор
България
Заминава :
Пали Лула
България
Пристига :
Бели Извор
България
Заминава :
Охрид
България
Пристига :
Бели Извор
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Бели Извор
България
Заминава :
Ракево
България
Пристига :
Бели Извор
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Бели Извор
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Бели Извор
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Монтана
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Ерден
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Благово
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Охрид
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Пали Лула
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Ракево
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Власатица
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Монтана
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Благово
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Охрид
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Ерден
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Пали Лула
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Ракево
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Бели Извор
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Власатица
България
Пристига :
Враца
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Благово
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Монтана
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Ерден
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Охрид
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Пали Лула
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Ракево
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Власатица
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Бели Извор
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Руска Бяла
България
Заминава :
Руска Бяла
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Благово
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Монтана
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Охрид
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Пали Лула
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Ерден
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Власатица
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Бели Извор
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Ракево
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Моравица
България
Заминава :
Моравица
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Бокиловци
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Берковица
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Благово
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Боровци
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Монтана
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Пали Лула
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Охрид
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Бойчиновци
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Ерден
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Власатица
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Бели Извор
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Криводол
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Ракево
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Враца
България
Пристига :
Мездра
България
Заминава :
Руска Бяла
България
Пристига :
Мездра
България